Cụ thể, 1.300 chỉ tiêu dự kiến cho năm 2016 được phân bổ như sau: Anh (80), Úc (100), New Zealand (50), Mỹ (100), Canada (40), Pháp (190), Đức (190), Bỉ (45), Nga (30), Nhật Bản (130), Trung Quốc (100), Singapore (40), Hàn Quốc (30), các nước khác (175).

Các ngành học theo nhu cầu đào tạo giảng viên của các trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ưu tiên đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Đề án 911 được thực hiện từ năm 2010, theo Quyết định số 911/QĐ-TTg, ngày 17/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020. Đề án phấn đấu đến năm 2020 sẽ đào tạo bổ sung được ít nhất 20.000 tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam. Trong đó, từ nay đến năm 2020, bình quân mỗi năm sẽ tuyển chọn từ 1.300-1.500 nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài.

Có 2 đối tượng tham gia đề án: giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc tại các đại học, học viện là cơ sở đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng (không bao gồm trường cao đẳng nghề); sinh viên mới tốt nghiệp đại học, học viên mới tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển và từ khi tốt nghiệp đại học đến nay chưa có quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động tại cơ quan nào, có nguyện vọng và cam kết đi học để về làm giảng viên đại học, cao đẳng.

Ứng viên cần có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau: chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo châu Âu trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm dự tuyển; có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ở nước ngoài, nay trở lại nước đó học tập hoặc ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước đó (có xác nhận bằng văn bản về ngôn ngữ khóa học) sẽ được sử dụng để theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tại nước đăng ký đến học.

Dự kiến, số lượng người cử đi đào tạo theo các nhóm ngành của Đề án 911 năm 2016 như sau:

STT

Nhóm ngành

Số lượng

Tỉ lệ %

1

Khoa học tự nhiên

250

19,23

2

Khoa học kỹ thuật, công nghệ

400

30,77

3

Khoa học xã hội

150

11,54

4

Nông - Lâm - Thủy sản

200

15,38

5

Y - Dược

100

7,69

6

Kinh tế - Quản lý

150

11,54

7

Nghệ thuật - Thể dục thể thao

50

3,85

Tổng số

1.300

100%

Ứng viên phải đăng ký dự tuyển đồng thời theo cả 2 phương thức nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại địa chỉ https://tuyensinh.vied.vn (từng loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển cần scan thành 01 file riêng theo định dạng pdf, mỗi file dung lượng dưới 1MB để đăng ký trực tuyến); Đồng thời, nộp hồ sơ giấy gửi bằng thư phát chuyển nhanh bảo đảm đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ là trước ngày 31/03/2016 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài và thời gian hoàn thành đăng ký online)./.