Nhiều nội dung “nóng” của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội tập trung phân tích, góp ý tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội đang diễn ra.

Theo góc nhìn của Đại biểu Quốc hội Phạm Văn (Đồng Tháp), hệ lụy của việc các ngân hàng liên doanh, liên kết bán bảo hiểm thời gian qua đã rất rõ ràng. Các ngân hàng vốn không có trụ sở bảo hiểm, nên ủng hộ quan điểm không cho phép các ngân hàng liên doanh, liên kết bán bảo hiểm…

Đề xuất giải pháp “cấm cửa” các ngân hàng liên doanh, liên kết bán bảo hiểm
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn ủng hộ quan điểm không cho phép các ngân hàng liên doanh, liên kết bán bảo hiểm…

Cùng mối quan tâm trên, nhắc lại 2 kỳ họp trước đã phát biểu về việc ngân hàng thương mại làm đại lý bảo hiểm nhân thọ, cơ quan soạn thảo tiếp thu một phần nhưng vẫn còn băn khoăn, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thịnh (Bắc Giang) phân tích, mức chiết khấu tối đa cho đại lý bảo hiểm nhân thọ với 2 loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phổ biến là bảo hiểm nhân thọ tử kỳ và bảo hiểm hỗn hợp là 4% cho phí bảo hiểm năm đầu. Tại các ngân hàng thương mại có liên kết lại làm đại lý bảo hiểm nhân thọ có hiện tượng gợi ý ép khách hàng vay vốn phải mua bảo hiểm nhân thọ với mức đóng 1 năm bằng từ 2% đến 4% giá trị khoản vay. Tại các ngân hàng thương mại, nhân viên ngân hàng được giao chỉ tiêu số hợp đồng bảo hiểm và chỉ tiêu doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ.

Ông Thịnh chia sẻ thêm, theo kết luận thanh tra của Bộ Tài chính tháng 7/2023, đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng qua kênh ngân hàng thương mại đã cho thấy tỷ lệ hủy hợp đồng sau năm đầu tiên của khách hàng lên tới 70%. Trong khi hủy năm đầu thì khách hàng mất không số phí đã nộp. Nhiều ngân hàng còn gợi ý khách hàng vay vốn nộp phí 2 năm đầu, nên số tiền khách hàng vay vốn phải bỏ thêm còn lên đến 4 đến 8% giá trị khoản vay. Lãi suất thực của vốn đưa ra nền kinh tế do phải mua thêm bảo hiểm nhân thọ có thể tăng lên đến 50 đến 100% trong 2 năm đầu so với lãi suất trên hợp đồng tín dụng.

Đề xuất giải pháp “cấm cửa” các ngân hàng liên doanh, liên kết bán bảo hiểm
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thịnh cho biết, thu nhập từ làm đại lý bảo hiểm nhân thọ của các ngân hàng thương mại chiếm tỷ trọng rất lớn trong lợi nhuận của các ngân hàng

“Chi phí trả trước của năm đầu tiên cho hợp đồng hợp tác độc quyền mà công ty bảo hiểm trả cho ngân hàng thương mại được công khai khi ký kết chiếm tỷ lệ lớn trong thu nhập trước thuế của ngân hàng thương mại. Trong giai đoạn 2018-2022, thu nhập từ làm đại lý bảo hiểm nhân thọ của các ngân hàng thương mại chiếm tỷ trọng rất lớn trong lợi nhuận của các ngân hàng thương mại. Nếu dự thảo Luật chỉ tiếp thu theo hướng bổ sung khoản 2, Điều 113: ngân hàng thương mại được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, phù hợp với phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thì sẽ không có gì đảm bảo ngăn chặn tình trạng chèn ép khách hàng vay vốn mua bảo hiểm hoặc lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm để mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ như thời gian gian vừa qua…”, ông Thịnh quan ngại.

Trước thực trạng trên, ông Phạm Văn Thịnh đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung 1 điều giao Chính phủ ban hành văn bản quy định việc kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm mà ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng làm đại lý, để đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền của khách hàng vay vốn cũng như gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Để chấn chỉnh những sai phạm của các ngân hàng thương mại trong liên doanh, liên kết bán bảo hiểm, cuối năm 2023, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính và Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Đây là bước đi nhằm giúp hai bên nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; thanh tra, kiểm tra và giám sát; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách, qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ phù hợp; phát hiện các hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động đại lý bảo hiểm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời, đảm bảo hoạt động đại lý bảo hiểm an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.../.