(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 12, tháng 4 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

NCS. Trương Ngọc Anh - Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS. TS. Trương Thị Nam Thắng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân