(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 03 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây