Phải kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

“Năm 2023 còn nhiều khó khăn do tình hình quốc tế và trong nước, nên không thể chủ quan, lơ là, phải kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tận dụng các dư địa còn lại để nhanh chóng phục hồi và phát triển. Trong các giải pháp, phải tập trung cả vấn đề ngắn hạn lồng ghép với vấn đề dài hạn…”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Phiên họp 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra sáng nay (ngày 11/10) khi cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Dự báo phát triển kinh tế năm 2023, phải tận dụng các dư địa còn lại để nhanh chóng phát triển
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh, rà soát lại số liệu và tiếp thu các ý kiến sâu sắc của UBTVQH để hoàn thiện, báo cáo Quốc hội (ảnh: QH)

Nhận định về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 còn khó khăn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sẽ tiếp thu và nhấn mạnh thêm sự lãnh đạo của Đảng; sự giám sát, đồng hành với nhiều quyết sách, giải pháp kịp thời của Quốc hội, tháo gỡ nhiều khó khăn, cũng như sự đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ của quốc tế… Các nội dung này sẽ được bổ sung vào báo cáo.

Liên quan đến bài học kinh nghiệm trong điều hành, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, sẽ nghiên cứu bổ sung ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định là thực hiện mục tiêu kép, linh loạt, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

“Trong quy luật, cơ hội luôn đi liền với thách thức, nắm chắc được quy luật này, chúng ta sẽ có quyết sách chính xác, kịp thời hơn để có thể vượt qua thách thức, nắm lấy cơ hội. Sẽ bổ sung vào bài học kinh nghiệm cho rõ hơn về vấn đề này và thực tế đã làm được như vậy…”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Giải ngân vốn đầu tư công sẽ được cải thiện mạnh mẽ

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, thời gian qua, đặc biệt là năm 2022, UBTVQH đã có sự hỗ trợ, hợp tác và đặc biệt là sự phối hợp rất tốt với Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề chung, trong đó có các vấn đề về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Thời điểm hiện nay có nhiều phát sinh, do đó báo cáo việc thực hiện tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, định hướng kế hoạch năm 2023 còn chậm. Các báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội lần này có chất lượng tốt hơn; nội dung rõ hơn; những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong điều hành thực hiện kinh tế - xã hội thẳng thắn hơn.

Liên quan đến hiện trạng đầu tư công, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, năm 2022 là năm đầu thực hiện kế hoạch và còn nhiều thủ tục chưa xong. Bên cạnh đó, giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao đã gây áp lực khiến giải ngân đầu tư công thấp hơn…

Tuy nhiên, Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chính phủ rất quyết liệt với nhiều biện pháp. Quốc hội cũng tháo gỡ nhiều vấn đề, nhất là vừa qua Quốc hội đã ban hành một luật sửa 9 luật, có các cơ chế đặc thù, các thủ tục cơ bản đã hoàn thành và chuẩn bị khởi công các dự án đầu tư quan trọng quốc gia, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

“Những tháng cuối năm 2022 và sang năm 2023, tình hình giải ngân sẽ được cải thiện mạnh mẽ hơn với sự ủng hộ của Quốc hội, sự quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương… Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặc biệt quan tâm vấn đề này để triển khai thực sự hiệu quả, đóng góp cho tăng trưởng nhằm phục hồi nhanh nền kinh tế...”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định./.