Đưa vào khai thác cao tốc Nghi Sơn- Diễn Châu trước ngày 2/9/2023
Cao tốc Nghi Sơn- Diễn Châu

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2017-2020, đang được Ban quản lý dự án 6 (chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan triển khai thi công, dự kiến hoàn thành, thông xe chính tuyến đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2023.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km, đi qua hai tỉnh Thanh Hóa (khoảng 6,5 km) và Nghệ An (43,5 km), tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng. Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến đường gồm 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ nâng quy mô lên 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100-120 km/giờ.

Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, đáp ứng tiến độ trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án 6 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành các hạng mục; tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; lập hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định để phục vụ việc kiểm tra công tác nghiệm thu của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước. Đồng thời, Ban quản lý dự án 6 phối hợp với Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để lập kế hoạch kiểm tra, khắc phục các tồn tại (nếu có)…, bảo đảm hoàn thành các thủ tục cần thiết đưa dự án vào khai thác theo đúng quy định, đáp ứng tiến độ yêu cầu…

Sau khi hoàn thành, thời gian đi từ Nghệ An ra Thanh Hóa từ 3 giờ đồng hồ còn xuống chỉ 1,5 giờ. Còn thời gian từ Hà Nội vào Vinh (Nghệ An) chỉ còn 3,5 giờ./.