Theo thng kê ca FLC, tính đến thi đim này, FLC Sm Sơn đã ghi nhn trên 500.000 lượt du khách đt ngh dưỡng cho giai đon t nay đến năm 2016. Con s này còn chưa tính đến lượng khách l phát sinh và khách đt hàng giai đon ti, do đu năm mi là giai đon cao đim ca khách du lch lên phương án đi ngh.

Đc bit, do đc tính rt riêng ca FLC Sm Sơn v yếu t thi tiết, Qun th cũng thu hút được khá ln khách hàng ngh dưỡng t khu vc phía Nam, mun được tri nghim cm giác ngh dưỡng bin cao cp vùng lnh – điu mà các d án ngh dưỡng khác ti Vit Nam không có.

Bên cnh các tin ích, dch v ca mt khu ngh dưỡng tiêu chun 5 sao, FLC Sm Sơn còn thu hút khách du lch bi h thng 152 b bơi đc đáo c trong nhà ln ngoài tri. Có th k đến b bơi nước mn ngoài tri vi tng din tích hơn 5.000 m². Nm v trí chính gia qun th d án, nhìn thng ra bin, b bơi này hin đang được xem là b bơi nước mn ln nht Vit Nam.

Mt đim đáng chú ý na ca FLC Sm Sơn là h thng b bơi nước nóng trong nhà. Vi h thng b bơi này, du khách hoàn toàn có th ngh dưỡng bin vào gia mùa đông. Cùng vi nhng tin ích, dch v đng b khác, như: spa, khu vui chơi gii trí trong nhà và ngoài tri, sân golf 18 h…, các b bơi bn mùa chính là điu kin đ FLC Sm Sơn thu hút du khách trong nước và quc tế đến vi Sm Sơn vào bt kỳ thi đim nào trong năm./.