Cập nhật mới nhất của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, từ ngày 1- 22/7, có 12 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị 8.504 tỷ đồng.

Ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành có khối lượng phát hành lớn nhất, với 5.695 tỷ đồng (chiếm 67% tổng giá trị phát hành). Trong đó, đứng đầu là Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, với giá trị phát hành 1.100 tỷ đồng. Theo sau là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phương Đông đều có giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Lãi suất phát hành trái phiếu của nhóm này là 5,95%/năm.

Khác với thông lệ nhiều năm gần đây thường nhóm công ty bất động sản xếp vị trí thứ hai sau nhóm ngân hàng về giá trị phát hành, luỹ kế 3 tuần đầu tháng 7/2022, nhóm doanh nghiệp tài chính đứng thứ hai với 2.225 tỷ đồng (chiếm 26,1% tổng giá trị phát hành). Trong đó, đáng chú ý là Công ty Tài chính cổ phần Điện lực phát hành 1.725 tỷ đồng trái phiếu xanh riêng lẻ, có kỳ hạn 10 năm với lãi suất cố định 6,7%/năm.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ giảm 36% so với cùng kỳ
Các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 7/2022 (nguồn: VBMA)

Theo VBMA, tính từ đầu năm nay đến ngày 22/7, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng là 8.996 tỷ đồng, phát hành riêng lẻ là 181.122 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp thời gian tới, nhiều công ty chứng khoán đã chốt kế hoạch khá tham vọng. Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1.200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt cũng đã chốt phương án phát hành riêng lẻ 120 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với lãi suất cố định 8%/năm, trái phiếu có kỳ hạn 2 năm./.