Với mức điều chỉnh nói trên, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 21.683 đồng/lít; xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 22.879 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.545 đồng/lít. Dầu hỏa có giá tối đa 16.622 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán tối đa 17.097 đồng/kg.

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 16h ngày 11/10/2021

Do giá xăng, dầu thế giới diễn biến tăng mạnh trong 15 ngày vừa qua, liên Bộ Công Thương-Tài chính đã không trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) tại kỳ điều hành này đối với một số mặt hàng gồm: xăng RON95 (kỳ trước trích 150 đồng/lít); dầu diesel (kỳ trước trích 200 đồng/lít); dầu hỏa (kỳ trước trích 200 đồng/lít); xăng E5RON92 tiếp tục không trích vào Quỹ BOG.

Đồng thời, để giảm bớt tác động của việc tăng giá xăng, dầu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, liên Bộ đã thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 950 đồng/lít (kỳ trước là 850 đồng/lít), dầu diesel ở mức 150 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước không chi); xăng RON95 và dầu mazut không chi.

Việc điều hành giá xăng, dầu được liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện theo hướng góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường năm 2021, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Bên cạnh công tác điều hành giá xăng, dầu, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng, dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có./.