Đây là lần tăng giá xăng đầu tiên sau 4 kỳ giảm liên tiếp kể từ ngày 17/7

Theo thông tin từ Liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới bình quân tăng 6-16,88% so với kỳ trước. Do đó, để hạn chế mức tăng giá các sản phẩm xăng dầu trong nước, hỗ trợ sản xuất và đời sống của người dân, góp phần bình ổn thị trường, Liên Bộ đã điều chỉnh giảm mức trích lập quỹ bình ổn giá và tăng chi sử dụng (kỳ trước không chi).

Cụ thể, thực hiện giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92 ở mức 100 đồng/lít và giảm mức trích lập quỹ bình ổn đối với xăng RON95 và các loại dầu xuống mức 300 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít/kg).

Sau khi thực hiện trích lập quỹ bình ổn, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 923 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít. Như vậy, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON92 là 19.780 đồng/lít và 21.066 đồng/lít với xăng RON 95.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng. Trong đó, dầu diesel 0.05S tăng 438 đồng/lít; dầu hỏa tăng 424 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 829 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: xăng E5 RON92 không cao hơn 19.780 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 21.066 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.638 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 15.786 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.919 đồng/kg.

Đây là lần tăng giá xăng đầu tiên sau 4 kỳ giảm liên tiếp kể từ ngày 17/7. Theo Liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng dầu trong nước kỳ này được điều hành theo hướng phản ánh đúng xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, giữ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để có dư địa điều hành bình ổn giá các tháng cuối năm, duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường./.