Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tin rằng, kỷ nguyên mới sẽ chứng kiến làn sóng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Sản phẩm Việt, trí tuệ Việt không chỉ tỏa sáng tại Việt Nam, mà sẽ ghi những dấu son trên trường quốc tế. Trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí có cuộc của Bộ trưởng với Tạp chí Kinh tế và Dự báo xung quan nội dung này.

Trong trong số tạp chí này, Tạp chí Kinh tế và Dự báo có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, cũng như những giải pháp cần được thực hiện trong năm 2021. Mời bài đọc đón đọc.

Từ khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Việc mở cửa nền kinh tế đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần không nhỏ để duy trì tốc độ tăng trưởng cao hàng năm của nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam đã hội nhập kinh tế quốc tế ở mức rất cao với 16 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã được ký kết. Việc chủ động tham gia và đàm phán các FTA, nhất là các FTA thế hệ mới, đã có tác động, ý nghĩa rất lớn, giúp Việt Nam thực hiện thành công chiến lược thị trường, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Những khó khăn thách thức gì Việt Nam phải đối mặt trong thời gian tới? Chúng ta cần phải làm gì để vượt qua nó? Bài viết “Hội nhập kinh tế quốc tế từ CPTPP đến RCEP: Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” của tác giả Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ phần nào giải đáp những thắc mắc này.

Mùa Xuân năm 1930, sau một thời gian chuẩn bị về mọi mặt, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có sự phát triển, trưởng thành về mọi mặt. Những quyết sách đúng đắn của các kỳ đại hội Đảng đã tạo tiền đề và động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bài viết, “Quá trình trưởng thành, phát triển của Đảng qua các kỳ đại hội và ý nghĩa đối với sự phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay”, tác giả Nguyễn Danh Tiên đánh giá quá trình trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ đại hội, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Năm 2021, đất nước bước sang giai đoạn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần thứ tư với một tâm thế mới. Trải qua 3 kỳ chiến lược trong 35 năm đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bài viết, “Một số vấn đề cốt lõi trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030”, tác giả Bùi Tất Thắng đánh giá một số kết qua thực hiện được trong chiến lược 2011-2020 và những nội dung cốt lõi của chiến lược phát triển 2021-2030.

Trong những năm gần đây, kinh tế chia sẻ (KTCS) đang nổi lên và phát triển với một tốc độ nhanh trên thế giới. Được coi là mô hình kinh tế mới nhờ tận dụng được lợi thế phát triển của kinh tế số, tiếp cận được một số lượng lớn khách hàng thông qua các nền tảng số, qua đó KTCS giúp tiết kiệm được chi phí giao dịch, góp phần vào sử dụng tài sản, tài nguyên hiệu quả hơn; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của nền kinh tế. Cùng với nhiều lợi ích đem lại từ phương thức kinh doanh mới, KTCS đã và đang nảy sinh những khó khăn, thách thức liên quan đến thị trường, cạnh tranh công bằng, năng lực đổi mới sáng tạo và nhất là đối với công tác quản lý nhà nước về thuế, điều kiện kinh doanh, thanh toán không biên giới, an toàn lao động, bảo hiểm... Vậy KTCS tác động Việt Nam như thế nào? Làm thế nào để phát huy tối đa những tác động tích cực của mô hình kinh tế này? Bài viết, “Tác động của mô hình kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế Việt Nam”, tác giả Trần Thị Hồng Minh sẽ phần nào giải đáp những câu hỏi này.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Chí Dũng: Kỷ nguyên mới sẽ ghi dấu son đổi mới sáng tạo Việt Nam

Vũ Hồng Thanh: Định hình nền kinh tế 2021: Xây một hướng đi lên

Trần Tuấn Anh: Hội nhập kinh tế quốc tế từ CPTPP đến RCEP: Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

Nguyễn Danh Tiên: Quá trình trưởng thành, phát triển của Đảng qua các kỳ đại hội và ý nghĩa đối với sự phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay

Nguyễn Văn Đoàn: Thành quả của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Bùi Tất Thắng: Một số vấn đề cốt lõi trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Trần Thị Hồng Minh: Tác động của mô hình kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế Việt Nam

Đặng Thị Thu Hoài, Nguyễn Văn Tùng: Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển

Trần Văn Dũng: Vun gốc cho thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng

Nguyễn Đức Độ: Dự báo lạm phát năm 2021

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Bùi Anh Tuấn: Nhìn lại bức tranh doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 và những kỳ vọng trong năm 2021

Lê Việt Anh, Trần Minh Huế: Tăng trưởng xanh trong bối cảnh và xu thế mới

Phạm Hoàng Mai: Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi - Thực trạng và giải pháp

Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Bá Khương: Nhìn lại 2 năm triển khai thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017: Những kết quả đạt được và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới

Lê Mạnh Hùng: Phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025: Đề xuất mục tiêu và giải pháp

Trần Kim Chung: Động thái thị trường bất động sản năm 2020 và triển vọng năm 2021

Đào Thị Hồ Hương: Cơ cấu lại NSNN: Kết quả giai đoạn 2016-2020 và một số đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguyễn Anh Dương, Đỗ Thị Lê Mai: Kinh tế thế giới năm 2020 và triển vọng năm 2021

Nguyễn Thị Phương Thanh, Phạm Mỹ Hằng Phương, Đỗ Thanh Hương: Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua giải pháp công nghệ tài chính

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Bùi Thị Hoàng Lan: Thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Vũ Bình: Phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ninh

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Chi Dung: There will mark a new era of Vietnam’s innovation and creativity

Vu Hong Thanh: To shape the economy in 2021: Create an upward trend

Tran Tuan Anh: International economic integration from CPTPP to RCEP: Issues raised for Vietnam

Nguyen Danh Tien: The Party’s maturation and development process through national party congresses and its significance to the country’s development in the current context

Nguyen Van Doan: Achievements of the Planning, Investment and Statistics sector in 2020 and key tasks in 2021

Bui Tat Thang: Some core issues in the Socio-economic development strategy 2021-2030

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Tran Thi Hong Minh: Impact of the sharing economy model on Vietnam’s economy

Dang Thi Thu Hoai, Nguyen Van Tung: Restructuring the economy, strongly reforming the growth model to realize development aspirations

Tran Van Dung: Schemes to upgrade Vietnam’s stock market

Nguyen Duc Do: Inflation forecast for 2021

RESEARCH - DISCUSSION

Bui Anh Tuan: Looking back at the picture of Vietnamese enterprises in 2020 and expectations for 2021

Le Viet Anh, Tran Minh Hue: Green growth in the new context and trend

Pham Hoang Mai: Disbursement of ODA and concessional loans - Current situation and solutions

Dinh Trong Thang, Nguyen Ba Khuong: Looking back on two years of implementing the Law on Planning 2017: Achievements and proposals in the coming time

Le Manh Hung: Develop businesses in the period 2021-2025: Propose objectives and solutions

Tran Kim Chung: Real estate market in 2020 and prospects for 2021

Dao Thi Ho Huong: Restructuring the state budget: Results of the period 2016-2020 and some recommendations in the coming time

WORLD OUTLOOK

Nguyen Anh Duong, Do Thi Le Mai: World economy in 2020 and prospects for 2021

Nguyen Thi Phuong Thanh, Pham My Hang Phuong, Do Thanh Huong: International experiences in promoting inclusive finance through fintech

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Bui Thi Hoang Lan: To boost Da Nang city’s economic development in the coming time

Nguyen Thi Thanh Huyen, Nguyen Vu Binh: Development of marine economy in Quang Ninh province