Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 9 (873)

Sau 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, phát huy tinh thần chiến thắng 30/4 bất diệt, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã có buổi trao đổi với phóng viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo về những thành tựu của đất nước sau 49 năm đất nước thống nhất, “non sông thu về một dải” và những kỳ vọng về sự chuyển biến của nền kinh tế trong năm 2024, năm nền tảng cho đất nước trước khi hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025.

Tính từ năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, "non sông thu về một mối" (ngày 30/4/1975) đến nay, Việt Nam đã chuyển vị thế ba lần. Kỳ vọng chuyển vị thế lần thứ tư diễn ra vào năm 2025, khi chúng ta kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Điều này hoàn toàn có cơ sở khi dẫn chiếu những thành tựu thời gian qua của đất nước. Bài viết Hướng tới 50 năm thống nhất đất nước: Kỳ vọng lần thứ tư chuyển vị thế! của tác giả Trần Đào sẽ làm rõ hơn các nội dung này.

Thị trường giao dịch hàng hóa là kênh bảo hiểm giá và kênh đầu tư đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn những “điểm nghẽn” đang kìm hãm sự phát triển chung của thị trường. Bài viết Hoàn thiện khung hành lang pháp lý đảm bảo cho sự phát triển của thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, của tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh đi sâu đánh giá hiệu quả hệ thống pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện khung hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

Với nhiều lợi thế về quy mô và mô hình hoạt động, các tập đoàn kinh tế tư nhân (TĐKTTN) đã có nhiều đóng góp to lớn và lý giải cho nguồn gốc của sự “phát triển thần kỳ” của nhiều quốc gia. Sự phát triển lớn mạnh của TĐKTTN được xem là niềm tự hào, là thương hiệu, là tài sản của các quốc gia, biểu hiện sự phát triển kinh tế của quốc gia đó. Bài viết Xu hướng hình thành và phát triển của tập đoàn kinh tế tư nhân hiện nay, của tác giả Lê Văn Khương phân tích thực trạng phát triển TĐKTTN tại Việt Nam, chỉ ra xu hướng hình thành và phát triển của chúng, từ đó đưa ra một số định hướng hình thành TĐKTTN ở nước ta thời gian tới.

Tại Việt Nam, mất an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã gây ra những thiệt hại rất lớn về vật chất và con người. Vì vậy, thực hiện ATVSLĐ trong doanh nghiệp (DN) là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nhiều DN không tổ chức hoặc giản lược công tác ATVSLĐ trong DN để giảm chi phí sản xuất. Chính vì vậy, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng và ban hành pháp luật về ATVSLĐ trong DN là làm sao để đảm bảo một hệ thống pháp luật đồng bộ, đầy đủ, công bằng, khoa học, giúp quản lý tốt việc thực thi pháp luật về ATVSĐ trong DN, giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp. Bài viết Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”, của tác giả Bùi Thị Kim Thoa nghiên cứu thực trạng về pháp luật ATVSLĐ tại Việt Nam và so sánh với tiêu chuẩn quốc tế để chỉ ra những hạn chế, từ đó đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện pháp luật quốc gia về ATVSLĐ.

Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công (ĐTC) có hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng và quyết định đến sự ổn định, phát triển nền kinh tế quốc gia, đảm bảo an ninh, quốc phòng của cả nước, cũng như từng địa phương. Ngược lại, nếu quản lý, sử dụng nguồn vốn này lãng phí sẽ tác động rất lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô, dẫn đến nợ công, ảnh hưởng đến an toàn tài chính quốc gia. Do đó, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhằm tăng cường quản lý ĐTC là rất cần thiết trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Thông qua bài viết Quản lý đầu tư công ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp”, tác giả Lê Thị Minh Phượng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ĐTC trong thời gian tới.

Tài chính xanh là một cấu phần quan trọng, đóng góp vào chiến lược tăng trưởng xanh của một quốc gia. Bởi vậy, trong thời gian qua, Việt Nam đã bắt đầu quan tâm, triển khai các kế hoạch hành động nhằm khởi động và phát triển tài chính xanh và đã đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, quá trình phát triển tài chính xanh cũng đang đặt ra một số khó khăn, thách thức. Bài viết Thúc đẩy phát triển tài chính xanh tại Việt Nam và một số khuyến nghị, của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Phạm Thị Minh Thanh khái quát thực trạng phát triển tài chính xanh tại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy lĩnh vực này trong thời gian tới.

Hiện nay, vốn đầu tư cho nền kinh tế có tỷ trọng lớn là vốn tín dụng ngân hàng. Song một loạt khó khăn đang đặt ra cần được tháo gỡ để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu của Quốc hội và Chính phủ. Bài viết Bàn về vốn tín dụng đối với nền kinh tế và khuyến nghị giải pháp, của tác giả Trần Thị Ngọc Trâm phân tích một số vấn đề đặt ra của những diễn biến về hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại, như: tăng trưởng tín dụng, lãi suất, điều kiện vay vốn... Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một hệ thống đồng bộ các giải pháp có liên quan.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886-01/5/2024)

Phương Anh: 49 năm sau Ngày “Non sông thu về một dải”: Nhìn lại thành tựu, kỳ vọng tương lai

Trần Đào: Hướng tới 50 năm thống nhất đất nước: Kỳ vọng lần thứ tư chuyển vị thế!

CHIẾN LƯỢC - CHÍNH SÁCH

Nguyễn Ngọc Quỳnh: Hoàn thiện khung hành lang pháp lý đảm bảo cho sự phát triển của thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam

Nguyễn Thành Hưng: Vận dụng lý thuyết thế chế trong công bố thông tin phát triển bền vững của doanh nghiệp

Lê Văn Khương: Xu hướng hình thành và phát triển của tập đoàn kinh tế tư nhân hiện nay

Bùi Thị Kim Thoa: Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Ngô Thúy Quỳnh: Cần đổi mới cơ cấu kinh tế ngành để nền kinh tế Việt Nam phát triển có hiệu quả hơn

Lê Thị Minh Phượng: Quản lý đầu tư công ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Phạm Thị Minh Thanh: Thúc đẩy phát triển tài chính xanh tại Việt Nam và một số khuyến nghị

Trần Thị Ngọc Trâm: Bàn về vốn tín dụng đối với nền kinh tế và khuyến nghị giải pháp

Hà Quang Đào: Hoạt động của các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng: Thực trạng và khuyến nghị

Nguyễn Thị Thùy Hương: Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam

Nguyễn Thành Đạt, Lê Đức Quang Tú, Trần Hùng Sơn: Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến mối quan hệ giữa rủi ro và kỷ luật thị trường ở các ngân hàng ASEAN-5

Nguyễn Thị Hương Lan: Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

Trần Thị Lệ Hiền, Trần Nguyễn Trúc Nhàn, Nguyễn Võ Thanh Trang, Vũ Quỳnh Giang, Lâm Đại Phát, Phan Võ Quốc Quy: Các yếu tố tác động đến ý định đầu tư chứng khoán: Nghiên cứu trên thị trường Việt Nam

Lê Văn Tuấn: Hiệu quả của phương pháp học đa-nhiệm trong dự báo sự biến động của chỉ số VNIndex

Nguyễn Đức Minh: Các yếu tố ảnh hưởng đến công bố thông tin trách nhiệm xã hội trên báo cáo thường niên tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Đào Thị Hương: Chi phí đại diện và hiệu quả tài chính - Bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp hàng tiêu dùng niêm yết Việt Nam

Trần Thị Phương Thảo: Tác động của khả năng thanh toán tới tỷ suất sinh lời của các doanh nghiệp ngành logistics niêm yết tại Việt Nam

Bùi Ánh Thành, Nguyễn Vĩnh Khương, Nguyễn Minh Sáng: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và quản trị vốn lưu động tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lê Thanh Hà, Nguyễn Xuân Duy Anh, Phạm Huy Du, Trần Thu Phương, Nguyễn Nhã Linh, Khúc Mai Linh: Khám phá kết nối tức thời và trễ giữa tâm lý nhà đầu tư và thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thu Quỳnh: Tạo nhu cầu đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam

Lê Thị Việt Nga: Sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và chống lẩn tránh phòng vệ thương mại tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Bùi Quang Anh: Tận dụng có hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do nhằm thúc đẩy xuất khẩu Việt Nam

Phạm Tuấn Trung, Nguyễn Thị Ngọc Thảo: Xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường khối Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Hoài Thu: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào thị trường EU sau khi EVFTA có hiệu lực

Trần Thị Thanh Hằng: Ảnh hưởng của tỷ giá đến hoạt động xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Mỹ

Đỗ Minh Thu: Giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử ở Việt Nam phát triển bền vững

Lê Minh Trâm: Nghiên cứu tác động của logistics đối với xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam

Nguyễn Trung Kiên, Tạ Thu Phương, Nguyễn Vân Anh, Đàm Khánh Chi: Thù lao cho nhà quản lý trong doanh nghiệp: Góc nhìn từ chi phí đại diện

Bùi Văn Trịnh, Trần Thị Thùy Vân: Nghiên cứu thực trạng tập trung ngành và sức mạnh thị trường của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Trần Văn Tùng: Vận dụng thẻ điểm cân bằng để xác định chỉ tiêu đo lường thành quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Việt Hùng, Phạm Phương Linh, Nguyễn Ánh Nhật, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Đức Duy: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội

Nguyễn Thị Minh Nhàn, Nguyễn Thị Tú Quyên: Ảnh hưởng của quản trị nhân lực xanh đến hiệu suất tổ chức các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam

Đỗ Thị Thu Hiền: Phát triển hình ảnh điểm đến du lịch thông qua truyền thông mạng xã hội

Nguyễn Kế Nghĩa: Ảnh hưởng của nhận thức xanh tới quyết định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng

Bùi Thanh Dâng, Nguyễn Minh Tuấn, Hoàng Thị Thanh Hằng: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại Ngân hàng TMCP Đông Á

Cao Nguyễn Quốc Nhã: Quản trị nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch: Nghiên cứu dưới góc nhìn các doanh nghiệp du lịch tỉnh Đồng Nai

Lê Huy Đức, Phạm Lê Na, Lê Trung Hiếu, Cao Duy Khánh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thích nghi của các hộ dân tái định cư tại nơi ở mới trên địa bàn TP. Hà Nội

Nguyễn Thị Thúy: Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trần Hồng Vân, Annalisa Busetta, Giada Adelfio: Tác động của dân số học nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp xanh của sinh viên kinh tế

Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Hồng Sơn: Đánh giá liên kết du lịch tại các tỉnh Nam Đồng bằng sông Hồng

Tăng Minh Hưởng, Trần Thị Mỹ Hằng, Hồ Thị Thu Hòa: Đề xuất mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ logistics chuỗi lạnh tại Việt Nam

Vũ Thanh Long, Phan Thị Tuyết Trinh: Nhân tố ảnh hưởng của thông tin kế toán đến hiệu quả ra quyết định chiến lược tại doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy Hồng, Đồng Mỹ Hằng, Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Nguyệt Nga, Nguyễn Anh Thư: Các nhân tố ảnh hưởng trong thực hiện CSR đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Nguyễn Thế Anh: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển tín dụng xanh và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Thu: Mô hình chuỗi giá trị tuần hoàn tại các doanh nghiệp dệt may: Bài học kinh nghiệm từ LITVA

Đào Mạnh Ninh: Vai trò của nhà nước đối với phát triển du lịch của một số quốc gia ASEAN và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Vũ Thị Thanh Bình, Đào Thị Kiều Diễm: Nghiên cứu mức độ tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội

Bùi Văn Huyền, Lê Quang Đăng: Vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên

Vũ Văn Viện: Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư để tỉnh Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế

Tạ Thị Đoàn: Trụ chính trong tư duy đột phá và giải pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thị Kim Oanh: Các yếu tố tác động đến ý định mua sản phẩm có bao bì xanh của người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hà Nội

Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Thu Hà: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP. Hà Nội

Lê Đức Thắng: Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp dịch vụ công ích trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Vũ Thị Hạnh Tâm, Vũ Thịnh Trường: Phát triển dịch vụ cung ứng logistics trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Quang Anh, Trần Thị Mỹ Lệ, Phạm Mai Bảo Ngọc: Tác động của phong cách lãnh đạo đến động lực và sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại các công ty xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Trung: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Phạm Thị Thùy Duyên, Nguyễn Như Qunh: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo tại tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Hương Giang: Ứng dụng kinh tế số vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đỗ Đoan Trang, Phan Thị Cúc, Bùi Thị Mỹ Hiệp: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi kỹ thuật số tại các doanh nghiệp trên địa bàn Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Bình Dương

IN THIS ISSUE

CELEBRATION OF 49 YEARS OF THE LIVERATION OF THE SOUTH AND NATIONAL REUNIFICATION DAY (APRIL 30, 1975-APRIL 30, 2024) AND 138 YEARS OF THE INTERNATIONAL LABOR DAY (MAY 1, 1886-MAY 1, 2024)

Phuong Anh: 49 years after the Day “the motherland’s mountains and rivers unified”: looking back at achievements, looking forward to the future

Tran Dao: Towards 50 years of national unification: Expecting the fourth change of position!

STRATEGY - POLICY

Nguyen Ngoc Quynh: Completing the legal framework to ensure the development of the commodity trading market in Vietnam

Nguyen Thanh Hung: Applying institutional theory in sustainable development information disclosure of enterprises

Le Van Khuong: The current trend of formation and development of private economic groups

RESEARCH - DISCUSSION

Bui Thi Kim Thoa: Laws on occupational safety and occupational hygiene: Current status and raised issues

Ngo Thuy Quynh: It is necessary to innovate the sectoral economic structure so that Vietnam’s economy develops more effectively

Le Thi Minh Phuong: Public investment management in Vietnam in the context of international integration: Current status and solutions

Nguyen Thi Thuy Ngoc, Pham Thi Minh Thanh: Promoting green finance development in Vietnam and some recommendations

Tran Thi Ngoc Tram: Discussing credit capital for the economy and recommending solutions

Ha Quang Dao: Activities of non-bank financial intermediaries: Current status and recommendations

Nguyen Thi Thuy Huong: Digital transformation in the banking sector in Vietnam

Nguyen Thanh Dat, Le Duc Quang Tu, Tran Hung Son: The impact of the Covid-19 pandemic on the relationship between risk and market discipline in ASEAN-5 banks

Nguyen Thi Huong Lan: Sustainable development of Vietnam’s stock market

Tran Thi Le Hien, Tran Nguyen Truc Nhan, Nguyen Vo Thanh Trang, Vu Quynh Giang, Lam Dai Phat, Phan Vo Quoc Quy: Factors affecting stock investment intention: Research on the Vietnamese market

Le Van Tuan: The effectiveness of the multi-task learning method in forecasting fluctuations in the VNIndex

Nguyen Duc Minh: Factors affecting the disclosure of social responsibility information on annual reports at Vietnamese listed companies

Dao Thi Huong: Agency costs and financial performance - Empirical evidence from Vietnamese listed consumer goods enterprises

Tran Thi Phuong Thao: The impact of solvency on the return on assets of listed logistics enterprises in Vietnam

Bui Anh Thanh, Nguyen Vinh Khuong, Nguyen Minh Sang: Corporate social responsibility and working capital management at companies listed on the Vietnamese stock market

Le Thanh Ha, Nguyen Xuan Duy Anh, Pham Huy Du, Tran Thu Phuong, Nguyen Nha Linh, Khuc Mai Linh: Exploring the immediate and delayed connection between investor psychology and the Vietnamese stock market

Nguyen Thu Quynh: Demand creation for Vietnam’s agricultural exports

Le Thi Viet Nga: Using trade remedies and anti-circumvention of trade remedies in Vietnam: Current situation and solutions

Bui Quang Anh: Effectively taking advantage of free trade agreements to promote Vietnamese exports

Pham Tuan Trung, Nguyen Thi Ngoc Thao: Exporting Vietnam’s agricultural products to the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership market

Nguyen Thi Hoai Thu: Exporting Vietnamese seafood to the EU market after EVFTA taking effect

Tran Thi Thanh Hang: The impact of exchange rates on Vietnam’s export activities to the US market105

Do Minh Thu: Solutions to promote sustainable development of e-commerce in Vietnam

Le Minh Tram: Researching the impact of logistics on Vietnam’s textile and garment exports

Nguyen Trung Kien, Ta Thu Phuong, Nguyen Van Anh, Dam Khanh Chi: Remuneration for managers in enterprises: Perspective from agency costs

Bui Van Trinh, Tran Thi Thuy Van: Research on the current situation of industry concentration and market power of Vietnamese joint stock commercial banks

Tran Van Tung: Applying the balanced scorecard to determine performance measurement indicators at joint stock commercial banks in Ho Chi Minh City

Nguyen Viet Hung, Pham Phuong Linh, Nguyen Anh Nhat, Nguyen Hong Ngoc, Nguyen Duc Duy: Factors affecting students’ stock investment decisions in Hanoi area

Nguyen Thi Minh Nhan, Nguyen Thi Tu Quyen: The impact of green human resource management on organizational performance of Vietnamese information and communication technology enterprises

Do Thi Thu Hien: Developing tourist destination image through social media

Nguyen Ke Nghia: The influence of green awareness on consumers’ green consumption decisions

Bui Thanh Dang, Nguyen Minh Tuan, Hoang Thi Thanh Hang: The influence of transformational leadership style on employee engagement with the organization at Dong A Joint Stock Commercial Bank

Cao Nguyen Quoc Nha: Human resource management in the tourism sector: Research from the perspective of tourism businesses in Dong Nai province

Le Huy Duc, Pham Le Na, Le Trung Hieu, Cao Duy Khanh: Research on factors affecting the adaptability of resettled households in new places in Hanoi city

Nguyen Thi Thuy: Measuring customer satisfaction with payment card services at Vietnamese commercial banks

Tran Hong Van, Annalisa Busetta, Giada Adelfio: The impact of demographics to promote green entrepreneurship of economics students

Nguyen Thi Thu Phuong, Nguyen Van Hau, Nguyen Hong Son: Evaluating tourism linkages in the Southern Red River Delta provinces

Tang Minh Huong, Tran Thi My Hang, Ho Thi Thu Hoa: Proposing a model to research factors affecting the decision to use cold chain logistics services in Vietnam

Vu Thanh Long, Phan Thi Tuyet Trinh: Influential factors of accounting information on the effectiveness of strategic decision making in Vietnamese enterprises

Nguyen Thi Thuy Hong, Dong My Hang, Nguyen Quynh Anh, Vu Nguyet Nga, Nguyen Anh Thu: Influential factors in implementing CSR on the performance of small and medium-sized enterprises in Vietnam

RACTICE - EXPERIENCE

Nguyen The Anh: International experience on green credit development and lessons for Vietnam... 182

Nguyen Thi Phuong Thu: Circular value chain model at textile enterprises: Lessons learned from LITVA

Dao Manh Ninh: The role of the state in tourism development of some ASEAN countries and lessons learned for Vietnam

Vu Thi Thanh Binh, Dao Thi Kieu Diem: Research on the level of tax compliance of businesses in Hanoi city

Bui Van Huyen, Le Quang Dang: The role of tourism in socio-economic development of Dien Bien province

Vu Van Vien: Solutions to increase investment attraction for Quang Ninh province to becomes a tourism center connecting the region and the world

Ta Thi Doan: Main pillar in breakthrough thinking and solutions to continue promoting the development of Quang Ninh province

Nguyen Thi Kim Oanh: Factors affecting consumers’ intention to buy products with green packaging in Hanoi city

Nguyen Thi Quynh Mai, Nguyen Thi Thu Ha: Research on factors affecting digital transformation of small and medium enterprises in Hanoi city

Le Duc Thang: Factors affecting the organization of accounting work at public service enterprises in Ho Chi Minh City

Vu Thi Hanh Tam, Vu Thinh Truong: Developing logistics supply services in Dong Nai province: Current status and solutions

Nguyen Quang Anh, Tran Thi My Le, Pham Mai Bao Ngoc: The impact of leadership style on motivation and job satisfaction of employees at construction companies in Ho Chi Minh City

Nguyen Ngoc Trung: Some solutions to develop tourism in Quang Tri province into a key economic sector

Pham Thi Thuy Duyen, Nguyen Nhu Quynh: Factors affecting the competitiveness of sea-island tourism in Binh Dinh province

Nguyen Thi Huong Giang: Applying digital economy to the agricultural sector in Hung Yen province

Do Doan Trang, Phan Thi Cuc, Bui Thi My Hiep: Factors affecting digital transformation at businesses in My Phuoc 3 Industrial Park - Binh Duong