Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), sản phẩm bị điều tra, gồm: bao và túi đóng hàng được dệt từ polyetylen hoặc dải polypropylen, nhựa, gai hoặc các vật liệu tương tự (laminated woven sacks – gọi tắt là LWS) nhập khẩu từ Việt Nam, có mã HS 6305.33.0040, 3917.39.0050, 3921.90.1100, 3921.90.1500, 3923.21.0080, 3923.21.0095, 3923.29.0000, 4601.99.0500, 4601.99.9000, 4602.90.0000, và 5903.90.2500.

Nguyên đơn là Tập đoàn Polytex Fibers và Công ty TNHH ProAmpac.

Trước đó, ngày 07/03/2018, DOC đã nhận được đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm nêu trên.

Nguyên đơn cáo buộc rằng sản phẩm LWS nhập khẩu từ Việt Nam đang được hưởng trợ cấp và đang được bán tại Hoa Kỳ với mức giá thấp hơn giá trị thông thường (biên độ phá giá cáo buộc là 101,73%-292,61%) gây ra/đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Hoa Kỳ.

Bộ Công Thương cho biết, dự kiến Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ ra quyết định sơ bộ về thiệt hại của ngành sản xuất trong nước chậm nhất là ngày 23/04/2018.

Ngoài ra, DOC sẽ ban hành quyết định sơ bộ về trợ cấp vào ngày 31/05/2018 (có thể gia hạn), quyết định sơ bộ về phá giá vào ngày 14/08/2018 (có thể gia hạn)./.