Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 20 ngày đầu của năm 2017, cả nước đã có 175 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1,244 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016. Cùng với đó còn có có 76 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 179,1 triệu USD (bằng 55,4 % so với cùng kỳ năm 2016) và 194 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 165 triệu USD.

Như vậy, tính chung trong tháng 01/2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 1,58 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Một số dự án lớn được cấp phép trong tháng 01/2017 là: Dự án Khu công nghiệp Việt Nam Singapore III, tổng vốn đầu tư 284,75 triệu USD do Singapore đầu tư tại Bình Dương với mục tiêu đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; Dự án sản xuất sợi lốp KVT-1 với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD do Kolon Industries Inc đầu tư tại Bình Dương; Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Lan Sơn và nhà máy nhựa Khải Hồng Việt, tổng vốn đầu tư 150 triệu USD do Công ty Wenzhou Hendy Mechanism and Plastics Co., Ltd (Trung Quốc) đầu tư tại Bắc Giang.

Không chỉ tăng về vốn đăng ký, mà vốn giải ngân cũng tăng trong tháng đầu của năm 2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Về lĩnh vực đầu tư, trong tháng 01/2017, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm nhất với tổng số vốn là 1,04 tỷ USD, chiếm đến 65,5% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 01. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 314,8 triệu USD, chiếm 19,8% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 88,75 triệu USD, chiếm 5,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Trong tháng 01/2017 đã có 50 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 477,8 triệu USD, chiếm 30,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp đó là Hàn Quốc ở vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 471,2 triệu USD, chiếm 29,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 338,3 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư, Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nhất với tổng số vốn đăng ký là 696,3 triệu USD, chiếm 43,8% tổng vốn đầu tư. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký là 201,2 triệu USD, chiếm 12,7% tổng vốn đầu tư. Bắc Giang đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký là 159,4 triệu USD chiếm 10% tổng vốn đầu tư.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong tháng 01/2017 đạt 10,291 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 70,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong tháng 01 đạt 10,1 tỷ USD tăng 9,1% so với cùng kỳ 2016 và chiếm 69,1% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực này đạt 8,5 tỷ USD trong tháng 01/2017, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 57,8% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong tháng 01 năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 1,79 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 1,6 tỷ USD không kể dầu thô./.