Từ ngày 22-23/11, phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra để xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự; cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), theo Văn phòng Quốc hội.

Khai mạc phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Cũng tại phiên họp này, ngoài cho ý kiến về ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021 và quyết định mức chi phí quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024.

Liên quan đến công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét: báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; báo cáo công tác dân nguyện tháng 10/2021 của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp chuyên đề tháng 12/2021 và kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự kiến tại kỳ họp chuyên đề tháng 12/2021, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định giải pháp tổng thể về tài chính và tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội./.