Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp báo chuyên đề kết quả công tác trọng tâm và cải cách hành chính của hệ thống kho bạc nhà nước năm 2017 chiều ngày 21/12.

Tiếp nối những công việc đã triển khai trong những năm qua, trong năm 2017, hệ thống Kho bạc nhà nước (KBNN) đã quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp để cải cách, hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, trong đó trọng tâm là cải cách quy trình TTHC về thu, chi NSNN theo hướng: đơn giản, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện TTCH cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong quá trình giao dịch thu, chi NSNN với các đơn vị trong hệ thống KBNN.

Đáng chú ý, về cải cách quy trình thu NSNN, KBNN đã triển khai tích cực và có hiệu quả dự án Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan -KBNN; tiếp tục tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN với các cơ quan thu và các ngân hàng thương mại (NHTM); triển khai thanh toán điện tử tập trung với Ngân hàng Nhà nước và các NHTM; đồng thời, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin tiên tiến vào quy trình quản lý thu NSNN.

Bên cạnh đó, KBNN đã chỉ đạo các đơn vị KBNN địa phương phải mở rộng tài khoản chuyên thu và thực hiện ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt cho NHTM đảm nhận theo nguyên tắc tất cả các KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện đóng trên các địa bàn tỉnh lỵ, quận, TP, thị xã mở tài khoản chuyên thu tại tất cả các NHTM trên cùng địa bàn; triển khai mở rộng việc thu NSNN qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS) lắp đặt tại trụ sở KBNN ở những địa bàn có hạ tầng thanh toán tốt và có số lượng người dùng thẻ đông.

Theo Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Vinh, với việc thực hiện các cải cách trên, một mặt giúp tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, mặt khác, góp phần mở rộng không gian và thời gian cho NNT (NNT có thể thực hiện nộp tiền tại nhiều địa điểm khác nhau, nơi có trụ sở KBNN hoặc chi nhánh, điểm giao dịch của NHTM; hoặc có thể nộp tiền ngoài giờ hành chính, nộp vào ngày nghỉ; qua các dịch vụ thanh toán điện tử do NHTM cung cấp,…); đồng thời, giảm thiểu số thu bằng tiền mặt, tạo điều kiện cho NNT tiếp cận với các hình thức thu, nộp NSNN văn minh, hiện đại (như nộp thuế qua Internet, ATM...).

Về công tác thu, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước (KBNN), bám sát dự toán thu NSNN, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.
Tính đến hết ngày 15/12/2017, tổng thu NSNN đạt 1.222.567 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối NSNN đạt 1.099.586 tỷ đồng, gồm: (thu nội địa là 865.755 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 184.650 tỷ đồng; thu dầu thô là 43.555 tỷ đồng; thu viện trợ là 5.625 tỷ đồng), đạt 90,71% dự toán năm.

Năm 2017, KBNN tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại 5 ngân hàng thương mại Nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MB), mở rộng thu NSNN qua POS. Ngoài ra, KBNN tiếp tục phối hợp với cơ quan Cảnh sát giao thông và Tổng công ty Bưu điện triển khai có hiệu quả công tác phối hợp thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua hệ thống bưu điện.

Các giải pháp nêu trên đã góp phần tập trung nhanh nguồn thu, thanh toán chi trả kịp thời cho NSNN, hỗ trợ người nộp thuế, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ nhà nước và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Về kiểm soát chi, ông Nguyễn Mạnh Cường KBNN cho biết, hệ thống KBNN đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. KBNN đã chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2017 của từng dự án, nhất là những dự án đến ngày 30/9/2017 chưa thực hiện giải ngân hoặc dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

KBNN cũng đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư theo từng dự án đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đảm bảo chính xác, kịp thời, đặc biệt là các thời điểm ngày 31/8/2017 và ngày 30/9/2017 để phục vụ điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2017, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo.

KBNN cũng định kỳ, đột xuất báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ về tình hình kiểm soát chi vốn đầu tư công, trong đó có nêu rõ những nguyên nhân chậm giải ngân, vướng mắc và đề xuất kiến nghị. Đáng chú ý, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ xây dựng và đưa vào khai thác ứng dụng báo cáo trực tuyến hằng ngày về số liệu thu, chi ngân sách và huy động vốn phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Lãnh đạo KBNN đã chỉ đạo và quán triệt đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát chi trong toàn hệ thống luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do, bảo đảm thời gian kiểm soát thanh toán chậm nhất là 3 ngày làm việc./.