Sử dụng căn cước công dân thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT

BHXH Việt Nam cho biết, ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số” được BHXH Việt Nam triển khai trên nền tảng thiết bị đi động nhằm thiết lập kênh giao tiếp, cung cấp cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT các thông tin, tiện ích, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thay thế thẻ BHYT giấy và sổ BHXH giấy.

Ứng dụng này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thủ tục khám chữa bệnh BHYT của người dân, cung cấp các thông tin liên quan đến việc khám chữa bệnh, lịch sử khám chữa bệnh BHYT... giúp người dân, người lao động chủ động quản lý các thông tin khám chữa bệnh, trực tiếp giám sát để đảm bảo quyền lợi người tham gia, đảm bảo sự công khai, minh bạch của các cơ quan, tổ chức thực hiện chính sách.

Từ ngày 01/6/2021, người dân trên toàn quốc được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. Việc triển khai này là bước đi thực sự phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

Đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT
Hiện nay, người dân đã có thể sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT. Ảnh: Internet.

Tính đến ngày 19/7/2022, trên toàn quốc đã có khoảng 26.322.237 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID), trong đó có 713.018 người với 1.299.323 lượt sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT. Việc khám chữa bệnh thông qua hình thức sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID đã mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là giảm thời gian kê khai thông tin và đối chiếu dữ liệu khi khám chữa bệnh, hạn chế việc phải làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT giấy, giúp người tham gia không lo mất, hỏng thẻ BHYT giấy như trước đây…

Bên cạnh đó, nhằm đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi đi khám chữa bệnh, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an (trực tiếp là Cục Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) triển khai thực hiện việc xác thực thông tin công dân, triển khai sử dụng căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hiện nay, về cơ bản người dân đã có thể sử dụng căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT. Sau gần 5 tháng triển khai thí điểm việc khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, tính đến ngày 19/7/2022, toàn quốc đã có 6.856 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân với 335.647 lượt tra cứu thành công phục vụ việc khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp.

Đổi mới quy trình thủ tục trong việc cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đổi mới quy trình thủ tục trong việc cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT. Nếu như trước đây thời gian cấp mới thẻ bảo hiểm y tế là 10 ngày thì nay rút ngắn xuống còn 5 ngày. Trường hợp cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế nếu không thay đổi thông tin sẽ được thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế nếu thay đổi thông tin, được thực hiện còn không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, so với trước đây là 7 ngày. Thời gian cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế đối với người tham gia đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh cũng được thực hiện trong ngày khi có đủ hồ sơ theo quy định.

Bên cạnh đó, người dân có thể đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để làm thủ tục đổi lại thẻ BHYT (không thay đổi thông tin), không phân biệt địa bàn. Trước đây, theo quy định, BHXH huyện, tỉnh nào thì có thẩm quyền cấp lại, đổi thẻ BHYT (đối với thẻ không thay đổi thông tin) ở huyện, tỉnh đó.

Từ ngày 16/8/2021, BHXH huyện, tỉnh có thẩm quyền cấp lại, đổi thẻ BHYT (mà không thay đổi thông tin) theo mẫu thẻ BHYT mới cho người tham gia BHYT ở các huyện, tỉnh khác. Do đó, nếu mất, hỏng thẻ BHYT giấy mà người tham gia không sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng VssID thì có thể đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để làm thủ tục đổi lại thẻ BHYT (không thay đổi thông tin). Thời hạn giải quyết ngay trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, từ tháng 12/2019, BHXH Việt Nam đã triển khai dịch vụ công “Gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để phục vụ nhu cầu gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình theo hình thức giao dịch trực tuyến, đảm bảo sự tiện lợi, nhanh gọn, tiết kiệm chi phí đi lại cho công dân. Dịch vụ gia hạn thẻ được người dân đánh giá cao vì vừa đảm bảo sự tiện lợi, vừa hạn chế tình trạng gián đoạn thời gian tham gia BHYT liên tục, giúp người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi khám chữa bệnh.

Theo thống kê, từ ngày 01/01 đến ngày 19/7/2022, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và giải quyết gia hạn cho 19.978 trường hợp thực hiện gia hạn thẻ BHYT trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tính từ khi triển khai dịch vụ công Gia hạn thẻ BHYT trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (ngày 01/7/2020) đến 19/7/2022 có 88.269 trường hợp).

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã cung cấp dịch vụ công Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, đồng thời hiện Ngành đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ để tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.