Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị

Sáng 26/12, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2014: thu ngân sách từ thuế bằng 109,1% dự toán

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu cho biết, trong năm 2014, thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Thuế ước thực hiện đạt 681.100 tỷ đồng, bằng 109,1% dự toán (tương ứng vượt 56.900 tỷ đồng), bằng 100,4% so với năm 2013.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 101.000 tỷ đồng, bằng 118,5% so với dự toán (tương ứng vượt 15.800 tỷ đồng).

Thu nội địa ước đạt 580.100 tỷ đồng, bằng 107,1% so với dự toán (tương ứng vượt 41.100 tỷ đồng), bằng 101% so với số báo cáo Quốc hội (tương ứng tăng 6.000 tỷ đồng), tăng 4% so với thực hiện năm 2013.

Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 534.400 tỷ đồng, bằng 106,2% so với dự toán, bằng 99,9% so với số báo cáo Quốc hội, tăng 4,3% so với cùng kỳ; nếu không kể khoản thu cổ tức và nhuận còn lại theo Thông tư số 187/2013/TT-BTC ước đạt 490.700 tỷ đồng, bằng 104% so với dự toán, bằng 99,3% so với số báo cáo Quốc hội, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Năm qua, có 57/63 địa phương hoàn thành dự toán pháp lệnh về tổng thu kể cả dầu thô, như: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa...

Tính đến ngày 22/12/2014, đã có khoảng 462.391 doanh nghiệp kê khai thuế điện tử, đạt 94,8% số doanh nghiệp đang hoạt động, dự kiến đến 31/12/2014 sẽ có 95% doanh nghiệp khai thuế điện tử. Bên cạnh đó, số giờ làm thủ tục về thuế giảm từ 537 giờ xuống còn 167 giờ/năm.

Trong năm 2014, toàn ngành Thuế đã bám sát và thực hiện triệt để các giải pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời, toàn ngành đã tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đông đốc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường kiểm soát và khai thác nguồn thu.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả mà Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng đã đạt được trong năm 2014, nhấn mạnh sự thành công nổi bật của ngành Thuế trong năm 2014 là: Thu ngân sách vượt kế hoạch, tăng cường quản lý thu và chống thất thu, cải cách hành chính trong thủ tục nộp thuế.

Cụ thể, năm 2014 ngành góp phần thu ngân sách 9,1% so với dự toán (trong khi Quốc hội giao dự toán là tăng 8%). Số thu này cũng tăng 0,4% so với số thực hiện năm 2013. Không chỉ vậy, khoản thu thuế có thể cao hơn khi hết năm và còn điều chuyển một phần thu sang năm 2015.

“Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giá dầu trên thế giới đã giảm liên tục trong nhiều tháng qua, ảnh hưởng nhiều tới nhiệm vụ thu, cân đối ngân sách của ngành Tài chính”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Năm 2015: Tăng thu nội địa 8-10%

Dự báo, năm 2015 tình hình thế giới sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường, xung đột tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, kinh tế thế giới dự báo phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, giá dầu thô đang diễn biến theo xu hướng giảm và khó lường.

Trong nước, kinh tế tiếp tục hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, bên cạnh những cơ hội được mở ra, còn kèm theo những thách thức do phải cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.

Tuy nhiên, ngành thuế sẽ phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015, đảm bảo số thu nội địa không kể dầu thô vượt tối thiểu 8-10% dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao cho cơ quan thuế quản lý.

Về nhiệm vụ đặt ra của ngành thuế năm 2015, Phó Thủ tướng lưu ý ngành Thuế không được chủ quan, phải bám sát nhiệm vụ thu đúng, thu đủ, góp phần không để mất cân đối thu-chi tài chính của quốc gia.

Mặc dù đạt kết quả tích cực, nhưng ngành Thuế phải quan tâm hơn tới thu nợ thuế, vì số nợ thuế cuối năm nay tăng lên tới hơn năm 2013, trong khi kinh tế đất nước lại đang có khởi sắc.

Ngành Thuế tiếp tục nâng cao vai trò của thanh tra và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế trong khi thay đổi phương thức quản lý thu thuế từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phải có giải pháp để cải cách hành chính “ngấm” vào gần 50.000 cán bộ, công chức ngành Thuế, tiếp tục giảm số giờ tuân thủ thủ tục thuế như đã cam kết, rà soát và công khai quy trình thủ tục thuế.

“Đồng thời, đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thuế và đảm bảo 100% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử vào năm 2015”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu toàn ngành Thuế cần triển khai ngay 6 nhiệm vụ mà ngành Thuế đã đề ra, cụ thể:

Một là, thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2015, đảm bảo số thu nội địa không kể dầu thô vượt tối thiểu từ 8- 10% dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao.

Hai là, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mỗ, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.

Ba là, rà soát để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế, rào cản làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trong năm 2014, để đưa chính sách vào cuộc sống, đặc biệt là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Năm là, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa công tác thuế theo đúng lộ trình đã được phê duyệt.

Sáu là, tăng cường kỷ luật kỷ cương nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp.

Riêng đối với nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính thuế, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong năm 2015, ngành thuế cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính một cách thực chất, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ công chức ngành thuế./.