Cụ thể là, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 6/2018 đạt ước đạt 3,45 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018 đạt 19,4 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,3 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,94 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,33 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017. Kết quả xuất khẩu một số mặt hàng chính, như sau:

Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 6 năm 2018 ước đạt 604 nghìn tấn với giá trị đạt 317 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,6 triệu tấn và 1,8 tỷ USD, tăng 24,6% về khối lượng và tăng 42,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018 với 30% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 844,1 nghìn tấn và 449,4 triệu USD, giảm 21,1% về khối lượng và giảm 7,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018 tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu cà phê ước đạt 164 nghìn tấn với giá trị đạt 314 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,04 triệu tấn và 2,01 tỷ USD, tăng 11,1% về khối lượng nhưng giảm 4,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018 với thị phần lần lượt là 12,3% và 10,3%.

Đối với các sản phẩm cao su, tháng 6 năm 2017 đạt 118 nghìn tấn với giá trị đạt 169 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 560 nghìn tấn và 816 triệu USD, tăng 16,1% về khối lượng nhưng giảm 8,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc, Ấn Độ, và Malaysia là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018, chiếm thị phần lần lượt 61,3%, 6,4% và 3,9%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cao su trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh là Ấn Độ (75%) và Indonesia (13,2%).

Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 6 năm 2018 ước đạt 33 nghìn tấn với giá trị 300 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 176 nghìn tấn và 1,7 tỷ USD, tăng 16,7% về khối lượng và tăng 16,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 37,9%, 13,1% và 10,9% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều. Năm tháng đầu năm 2018, trừ Úc, tất cả các thị trường xuất khẩu hạt điều chính của Việt Nam đều tăng mạnh.

Đối với gỗ và các sản phẩm gỗ, trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 740 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018 - chiếm 78,2% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Các thị trường có giá trị xuất khẩu gỗ tăng mạnh là Malaysia (gấp 2 lần), Hàn Quốc (49,6%), Pháp (24,7%), Hoa Kỳ (11,5%) và Úc (11,3%).

Trong lĩnh vực thủy sản, mặc dù đang bị EU rút “thẻ vàng” song tỷ trong xuất khẩu sang một số nước châu Âu vẫn tương đối ổn định. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2018, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Hà Lan (63,1%), Đức (27,7%), Hồng Kông (23,6%), Trung Quốc (18,7%), Anh (18,2%) và Thái Lan (18,1%). Nhờ đó, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 6 năm 2018 ước đạt 732 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,94 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Về nhập khẩu, trong 6 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 15,52 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 12,03 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị nhập khẩu tập trung vào một số mặt hàng, như: Thức ăn gia súc và nguyên liệu nhập khẩu 1,95 tỷ USD; Hạt điều nhập khẩu 1,15 tỷ USD; Gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 1,08 tỷ USD; Thủy sản nhập khẩu 857 triệu USD; Ngô nhập khẩu 989 triệu USD; Rau quả nhập khẩu 754 triệu USD.../.