Tháng 7/2022, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ, giúp Kho bạc Nhà nước huy động được 9.335 tỷ đồng trái phiếu phát hành tại các kỳ hạn 10, 15 năm. Trong đó, tỷ trọng trái phiếu kỳ hạn 10 năm chiếm 81,79%, còn lại 18,21% trái phiếu kỳ hạn 15 năm.

Lãi suất huy động TPCP có xu hướng tăng
Lãi suất huy động TPCP qua đấu thầu tại HNX có mức tăng 0,05-0,10%/năm so với cuối tháng 6/2022

Lãi suất huy động có xu hướng tăng qua các phiên đấu thầu trong tháng 7 và có mức 2,58% và 2,83% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm tại thời điểm cuối tháng. Như vậy, lãi suất huy động TPCP có mức tăng 0,05-0,10%/năm so với cuối tháng 6/2022. Về tổng khối lượng huy động, thông qua đấu thầu, KBNN huy động được 78.422 tỷ đồng trái phiếu trong 7 tháng đầu năm, đạt 19,6% kế hoạch năm 2022.

Trên thị trường thứ cấp, tổng dư nợ TPCP đạt 1.549.257 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 7/2022, tăng 0,51% so tháng trước và tăng 14,13% so với cuối năm 2021. Trong tháng 7, giao dịch thứ cấp TPCP có xu hướng giảm với tổng giá trị giao dịch đạt 125.523 tỷ đồng, tương đương 5.977 tỷ đồng/phiên, giảm 23,75% so với tháng 6. Trong đó, tỷ trọng giá trị giao dịch outright chiếm 65,28%, giao dịch Repos chiếm 34,72%. Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7 đạt 1.205 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường TPCP, giá trị bán ròng của NĐTNN là 642 tỷ đồng.

Trong khi đó trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất bình quân liên ngân hàng với cả đồng nội tệ và USD tháng 7 cũng có xu hướng tăng. Cụ thể, trong tuần giữa tháng 7 (11-15/7/2022), lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng nhẹ ở hầu hết các kì hạn so với tuần trước đó. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là: 0,75%/năm, 1,27%/năm và 2,66%/năm.

Đối với các giao dịch USD: So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm; 01 tuần và 01 tháng lần lượt 1,66%/năm và 1,43%/năm và 2,29%/năm./.