Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), tính tới thời điểm cuối năm 2015, Việt Nam có 120.607.726 thuê bao di động, chiếm tỷ lệ 133 thuê bao/100 dân; Số thuê bao cố định là 6,7 triệu thuê bao, chiếm tỷ lệ 7,4 thuê bao/100 dân, số thuê bao băng rộng cố định đạt 7.303.648 thuê bao, tỷ lệ 8 thuê bao/100 dân.

Đối với thuê bao Internet băng thông rộng, Việt Nam có tổng cộng 36,28 triệu thêu bao, tỷ lệ 40,1 thuê bao/100 dân. Tỷ lệ người dùng Internet đạt 52% dân số, tỷ lệ số xã có máy điện thoại đạt 100%.

Tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam đã đạt 52% dân số. Internet băng rộng di động có 36,28 triệu thuê bao, với tỷ lệ 40,1 thuê bao/100 dân.

Năm 2015, số doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông công cộng là 27, trong đó có 15 doanh nghiệp được cấp giấy phép phạm vi toàn quốc, 6 doanh nghiệp được cấp giấy phép phạm vi khu vực và 6 doanh nghiệp được cấp giấy phép phạm vi 1 tỉnh.

Số doanh nghiệp được cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động là 6 doanh nghiệp; 72 doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông; 63 doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Internet. Cục Viễn thông đã trình Lãnh đạo Bộ ký 03 giấy phép thử nghiệm 4G cho Viettel, VinaPhone và MobiFone…

Năm 2015 cũng là năm có nhiều biến động mạnh mẽ trong ngành viễn thông, với những tiêu điểm như Tập đoàn VNPT tái cấu trúc, một số doanh nghiệp viễn thông, như: Hanoi Telecom, FPT Telecom, Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam, Truyền hình cáp SaigonTourist vươn lên mạnh mẽ...

Vấn đề giá cước, khuyến mại tiếp tục là chủ đề nóng của năm qua, do tính chất đa dạng, phức tạp của các loại hình gói cước, hình thức khuyến mại. Riêng trong năm 2015, Cục Viễn thông đã tiếp nhận 810 văn bản liên quan đến hai vấn đề này.

Cục Viễn thông cũng đã thực hiện đo và cấp 1.049 kết quả đo kiểm chất lượng sản phẩm; 60 kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ; cấp 3.266 giấy chứng nhận hợp quy, 18 giấy chứng nhận hợp chuẩn, cấp 3.289 bản tiếp nhận công bố hợp quy. Tổ chức kiểm định và cấp 6.689 giấy chứng nhận kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện, cấp 5.916 giấy phép nhập khẩu. Cục thực hiện 07 đợt kiểm tra chất lượng dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp.../.