Năm 2017, sản lượng tiêu thụ xe ô tô du lịch giảm 15%; xe thương mại giảm 2% và xe chuyên dụng giảm 12% so năm 2016. Tính đến hết tháng 10/2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 19%, trong khi xe nhập khẩu tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong tháng 12/2017, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt mức 27.882 chiếc, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tăng 13% so với tháng trước (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016 và năm 2017

Trong tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 12/2017, sản lượng tiêu thụ bao gồm: 14.621 xe du lịch, tăng 14%; 11.889 xe thương mại, tăng 13%; 1.372 xe chuyên dụng, giảm 6% so với tháng trước. Trong khi đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.047 xe, tăng 13% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.835 xe, tăng 11% so với tháng trước.

Có thể thấy rằng, kết thúc năm 2017, sản lượng tiêu thụ giảm khá nhiều so với năm 2017, mặc dù sản lượng tiêu thụ trong tháng 12 tăng khá tốt. Bên cạnh đó, tháng 12/2017 cũng cho thấy, sản lượng tiêu thụ xe nhập khẩu tiếp tục tăng.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 12/2017, sản lượng tiêu thụ đạt 23.963 chiếc, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 11% so với tháng.

Về chi tiết từng thành viên VAMA, trong tháng này, doanh số bán hàng của hầu hết các thành viên đều tăng so với tháng trước nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể là: Sản lượng tiêu thụ cả Thaco đạt 8.500 chiếc, chiếm 35,5%% thị phần tiêu thụ ô tô trên cả nước, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tăng 16% so với tháng trước; Toyota đạt 5.752 chiếc, chiếm 24%, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2016, nhưng tăng 7% so với tháng trước; Ford đạt 2.541 chiếc, chiếm 10,6%, giảm 12% và tăng 5%; Honda đạt 660 chiếc, giảm lần lượt 51% và 7%; GM Vietnam đạt 830 chiếc, giảm 23% và 4%.../.