Năm 2021, TTCK có cơ hội phát triển về quy mô và chất lượng

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 của Sơ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 10/12 vừa qua, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dự báo rằng, TTCK năm 2021 có cơ hội phát triển về quy mô và chất lượng. Sự điều hành linh hoạt của Chính phủ và những giải pháp kịp thời, hiệu quả là cơ sở để kỳ vọng, nền kinh tế và TTCK duy trì động lực phát triển ổn định năm 2021 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo HNX cho biết, năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như thiên tại lũ lụt liên tục xảy ra, Sở đã nỗ lực, đồng hành cùng các tổ chức tham gia thị trường khắc phục khó khăn và tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của TTCK Việt Nam. Các thị trường tại Sở được vận hành an toàn và hiệu quả.

Khối các tổ chức tài chính trung gian cũng có sự nỗ lực đặc biệt, góp sức cho TTCK đạt kết quả vượt trội năm 2020

Thị trường TPCP tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển, thị trường cổ phiếu có thanh khoản tăng mạnh so với năm trước. Tính đến 15/11, giá trị trái phiếu huy động qua đấu thầu đạt hơn 276 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huy động được hơn 266 nghìn tỷ đồng (hoàn thành 100% kế hoạch năm theo kế hoạch ban đầu và hoàn thành 88,6% kế hoạch điều chỉnh). Ngân hàng Phát triển huy động được 10 nghìn tỷ đồng. Trên thị trường thứ cấp, quy mô niêm yết của thị trường trái phiếu chính phủ tại ngày 15/11/2020 là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2019. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9,78 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2019, trong đó giao dịch repos chiếm 35,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2,97 nghìn tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán phái sinh có sự tăng trưởng vượt bậc và phát huy vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả, góp phần tích cực vào ổn định thị trường cơ sở. Thị trường đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng đầu tư và hàng loạt kỷ lục trên thị trường được ghi nhận trong năm 2020, đó là khối lượng giao dịch đạt mức cao nhất 356.033 hợp đồng vào ngày 29/7/2020 và OI cao nhất lên tới 52.767 hợp đồng vào ngày 10/11/2020. Hợp đồng tương lai VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 163 nghìn hợp đồng/phiên (tăng 84,27% so với bình quân năm 2019), khối lượng OI tiếp tục duy trì xu hướng tăng, khối lượng OI của toàn thị trường tại thời điểm 15/11/2020 đạt 49.440 hợp đồng, tăng gấp 3 lần so với thời điểm cuối năm 2019.

HNX-Index tăng 40%, thanh khoản tăng 75,5%, HNX đặt ra 8 mục tiêu năm 2021

Thị trường cổ phiếu niêm yết và thị trường UPCoM tại HNX có thanh khoản tăng mạnh so với năm trước. Khối lượng giao dịch cổ phiếu niêm yết bình quân đạt hơn 55,5 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch hơn 632 tỷ đồng/phiên, tăng 75,5% về khối lượng và 54,5% về giá trị so với năm trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 253,8 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 32% so với thời điểm cuối năm 2019. Chỉ số HNX Index tăng 40% so với đầu năm. Trên thị trường UPCoM, khối lượng giao dịch tăng 72,8% so với năm 2019, đạt 25,48 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 357,18 tỷ đồng/phiên. Quy mô thị trường UPCoM đạt 904 công ty đăng ký giao dịch tại thời điểm 15/11/2020, giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá đạt 376,1 nghìn tỷ đồng, vốn hóa thị trường đạt hơn 855 nghìn tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp vốn hóa lớn chuyển từ HNX sang niêm yết trên HOSE, nhưng giá trị vốn hóa tại sàn niêm yết HNX vẫn tăng 32% năm 2020 do HNX có thêm nhiều doanh nghiệp niêm yết mới và chỉ số HNX-Index tăng 40%

Đối với hoạt động đấu giá cổ phần, đã tổ chức thành công 12 phiên đấu giá với tổng số cổ phần chào bán đạt 48,4 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 47,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 97,7%, tổng số tiền trúng giá đạt 1.563 tỷ đồng.

Để vận hành thị trường hiệu quả trong thời gian tới, HNX đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 trong đó có việc tăng cường hoạt động giám sát thị trường, liên thị trường để đảm bảo TTCK nói chung hoạt động an toàn, hiệu quả. Triển khai các sản phẩm phái sinh mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng thanh khoản cho sàn phái sinh, ra mắt sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm và triển khai xây dựng mẫu hợp đồng tương lai trên chỉ số mới… Đặc biệt, Sở dự kiến triển khai các nội dung trong "Đề án phát triển thị trường vốn cổ phần doanh nghiệp khởi nghiệp", rà soát hoàn thiện khung pháp lý, xem xét các phương án tổ chức thị trường giao dịch và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, nâng cao chất lượng và năng lực quản trị điều hành Sở, sẵn sàng cho việc hợp nhất Sở Giao dịch chứng khoán, hình thành Sở GDCK Việt Nam.