Cụ thể, tháng 12/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 35.301 xe, bao gồm: 27.262 xe du lịch, giảm 8% so với tháng trước; 7.762 xe thương mại, tăng 20% so với tháng trước và 277 xe chuyên dụng, tăng 67% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 17.666 xe, giảm 6% so với tháng trước. Doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 17.635 xe, tăng 0,4% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 12/2022 tăng 33% so với năm 2021, trong đó, xe ô tô du lịch tăng 48%, xe thương mại giảm 1,5% và xe chuyên dụng giảm 14%. Tính đến hết tháng 12/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 30%, trong khi xe nhập khẩu tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, tổng doanh số bán ô tô của toàn thị trường tăng 33% so với năm 2021

Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường năm 2022

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 12/2022, Toyota đã vươn lên dẫn đầu thị trường về doanh số tiêu thụ, tiếp đến là Trường Hải… Cụ thể, tháng 12/2022, sản lượng bán hàng của Toyota đạt 9.624 chiếc, chiếm 31,8% thị phần, giảm 23% so với tháng trước, nhưng tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021; tiếp đến là Trường Hải với sản lượng bán hàng đạt 7.160 chiếc, chiếm 23,6% thị phần, giảm 53% so với tháng trước và 32% so với cùng kỳ năm 2021; Ford với sản lượng bán hàng đạt 4.811 chiếc, chiếm 15,9% thị phần, tăng lần lượt là 105% và 7%; Mitsubishi tiêu thụ được 3.056 chiếc, giảm lần lượt 36% và 11%; Honda tiêu thụ được 1.322 chiếc; Visuco (Suzuki) tiêu thụ đạt 1.615 chiếc…/.