ThS. PHẠM QUANG TRIỀU - Khoa Quản trị Du lịch, Trường Cao đẳng Cần Thơ

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây