Ngày 18/1, Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp đã tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; hơn 650 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo TW phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đánh giá, công tác báo chí năm 2016, về cơ bản đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế-xã hội ở trong nước và quốc tế; là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Báo chí đã tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tích cực tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống; tuyên truyền đậm nét các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; thông tin về các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; thông tin toàn diện về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Báo chí cũng tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân.

Các cơ quan báo chí cũng đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành tựu đổi mới của đất nước với bạn bè quốc tế vào kiều bào ta ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, loại hình và ngôn ngữ khác nhau, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiện vụ thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, trong hoạt động thông tin báo chí vẫn còn những thiếu sót, như: tình trạng thông tin phiến diện, không cân bằng chưa được khắc phục triệt để; đăng tải nhiều tin tiêu cực, mang tính giật gân câu khách, trái thuần phong mỹ tục… Thông tin sai sự thật, thậm chí gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các hành vi vi phạm của báo chí, điển hình như vụ thông tin về nước mắm nhiễm thạch tín…

Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác báo chí năm 2017. Theo đó, cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý cần nỗ lực hơn nữa, phát huy kết quả năm 2016, nắm bắt kịp thời các vấn đề, sự kiện, diễn biến tình hình; kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, nhất là vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Các cơ quan báo chí cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật Báo chí năm 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, đồng chí Vũ Đức Đam nêu rõ, việc báo chí thông tin, tuyên truyền kịp thời và thực hiện phản biện mang tính xây dựng đã góp phần tích cực giúp Chính phủ trong xây dựng và thực hiện chính sách. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ về những thách thức lớn mà báo chí đang đối mặt, như sự cạnh tranh khốc liệt trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng và mong báo chí Việt Nam luôn giữ vững lòng tin của cộng đồng, của xã hội, của nhân dân.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tích cực tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí và mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành, cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí...

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận công tác báo chí năm 2016 đạt những kết quả đáng khích lệ, đánh dấu một bước chuyển trong chủ động, kịp thời chỉ đạo định hướng thông tin đối với những tình huống phức tạp, nhạy cảm. Có tiến bộ bước đầu trong xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí để từng bước làm trong sạch môi trường báo chí…

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với công nghệ số hóa phát triển sẽ có tác động trực tiếp tới công nghệ làm báo, công nghệ truyền tin, công nghệ tiếp cận thông tin... có tác động rất lớn tới tác nghiệp của nhà báo. Đồng thời, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh và phức tạp... Trong tình hình đó, nếu lực lượng phóng viên, biên tập viên không cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương thức làm báo, quản lý báo chí, kinh tế báo chí, trau dồi bản lĩnh chính trị, thì sẽ bị tụt hậu, không đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống.

Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, báo chí phải tiếp tục tuyên truyền sâu sắc để cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh chống những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần tiếp tục thực hiện kịp thời trong chỉ đạo và định hướng thông tin. Việc chỉ đạo, định hướng thông tin và quản lý nhà nước, xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí phải được nhuần nhuyễn; có cơ chế phản hồi thông tin của báo chí. Thực hiện quy hoạch báo chí; rà soát để xử lý thỏa đáng các trang thông tin điện tử không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích…

Cần lưu ý để kiểm soát việc dẫn dắt, chi phối quảng cáo của các công ty truyền thông nước ngoài gây tác động lên báo chí. Các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo. Đồng thời chú ý đến trách nhiệm của người phát ngôn và phát ngôn có trách nhiệm của các cơ quan nhà nước…

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao Bằng khen tặng các tác giả có tác phẩm, chuyên đề, chuyên mục báo chí chất lượng tốt năm 2016 trong tuyên truyền các chủ đề về biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", phòng chống tiêu cực, tham nhũng.../.