Báo chí là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh: “Trên hành trình thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, chúng ta cần phải không chỉ xây dựng một nền kinh tế mạnh, mà còn bao gồm những giá trị văn hoá, đạo đức thấm đậm trong từng hoạt động kinh tế, xã hội. Để phát triển kinh tế, chúng ta cần có đội quân chủ lực là các doanh nhân, doanh nghiệp. Để xây dựng văn hoá, đội quân báo chí là lực lượng quan trọng, có vai trò quyết định trong định hướng dư luận và lan toả xã hội. Để có nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, chúng ta cần có cả 2 đội quân quan trọng này phát triển tốt và có sự hợp đồng tác chiến hiệu quả”.

Báo chí và Doanh nghiệp cùng đồng hành vì đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu khai mạc Diễn đàn

Theo ông Công, để thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, Đảng, Nhà nước chủ trương phải thiết lập môi trường kinh doanh thuận lợi. Xét về nội dung, môi trường truyền thông báo chí cũng là một phần của môi trường kinh doanh quốc gia, có vai trò và ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, cũng như đối với tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp trong nhân dân. Thực tiễn cũng cho thấy quan hệ giữa báo chí, truyền thông và doanh nghiệp luôn là mối quan hệ gắn bó hữu cơ, đồng hành cùng phát triển.

Báo chí là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, là bệ đỡ đưa thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp đến với người tiêu dùng. Báo chí vừa tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vừa phản ánh tình hình, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, khích lệ tinh thần kinh doanh trong xã hội, thúc đẩy văn hóa kinh doanh. Một bài báo có thể thúc đẩy thành công của doanh nghiệp, lan toả khí thế, tinh thần kinh doanh trong xã hội. Nhưng một bài báo cũng có thể làm tiêu tan một thương hiệu, một doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp vừa là nguồn thông tin, vừa là đối tác, là nguồn lực và khách hàng quan trọng của báo chí.

Báo chí và Doanh nghiệp cùng đồng hành vì đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Diễn đàn Báo chí và Doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Vì vậy, theo Chủ tịch VCCI, sự đồng hành, hợp tác lành mạnh, hiệu quả giữa báo chí và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi bên, cũng như trong thực hiện các mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước. Và để sự hợp tác quan trọng này bền vững, chúng ta cũng cần xây dựng văn hoá hợp tác và thiết lập sự hợp tác trên nền tảng văn hoá.

VCCI đã công bố và phát động thực hiện 6 quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam; nhân ngày báo chí cách mạng 21/6/2022, Hội Nhà báo Việt Nam cũng ban hành 6 tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và 6 tiêu chí người làm báo văn hóa. Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ người làm báo trong việc thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XIII: “Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Khuyến khích các tìm tòi mới trong sáng tạo văn hóa, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam. Xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mọi người Việt Nam. Làm cho văn hóa thấm sâu vào trong toàn bộ đời sống và các hoạt động xã hội”.

Báo chí và doanh nghiệp đồng hành hợp tác hiệu quả thực hiện mục tiêu phát triển đất nước

Trong bối cảnh này, VCCI phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Diễn đàn báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, tại Diễn đàn 4 đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 4 cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và VCCI.

Thông qua chương trình ký kết hợp tác này, Chủ tịch VCCI bày tỏ kỳ vọng với sự chung tay, góp sức của 4 cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng với giới báo chí – truyền thông sẽ cùng nhau bắt đầu giai đoạn đồng hành, hợp tác mới, hai bên cùng thành công và có những đóng góp quan trọng thực hiện mục tiêu lớn: đưa nước ta đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, hạnh phúc như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoan nghênh sáng kiến, trân trọng những nỗ lực, quyết tâm của VCCI trong việc tổ chức Diễn đàn và chương trình ký kết, phối hợp công tác giữa 4 cơ quan là VCCI, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo chí và Doanh nghiệp cùng đồng hành vì đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoan nghênh sáng kiến, nỗ lực quyết tâm của VCCI trong việc tổ chức Diễn đàn và chương trình ký kết, phối hợp công tác giữa 4 cơ quan

Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, mối quan hệ gắn bó hữu cơ, đồng hành cùng nhau giữa báo chí và doanh nghiệp qua nhiều năm tháng luôn là mối quan hệ tốt. “Tôi thực sự mong muốn trên tinh thần cùng chia sẻ tầm nhìn và mong muốn chung tay lành mạnh hơn nữa mối quan hệ này, đem đến những cơ hội thiết thực cho những lực lượng đại diện cho nguồn lực phát triển của xã hội, đất nước”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, sau gần một năm trao đổi và thảo luận, 4 đơn vị đã tiến tới lễ ký kết chương trình phối hợp công tác. Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp chưa bao giờ cần thiết và cần thắt chặt như hiện nay. Tuy nhiên, môi trường kinh tế thế giới và môi trường kinh tế Việt Nam đã thay đổi, tạo ra thay đổi rất nhiều tại các cơ quan báo chí.

Báo chí và Doanh nghiệp cùng đồng hành vì đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp chưa bao giờ cần thiết và gắn bó như hiện nay

Ông Minh khẳng định, nhiệm vụ của báo chí là kênh thông tin chính xác, xác thực tạo chiều sâu và nêu lên những bất cấp của đời sống kinh tế xã hội. Do đó, doanh nghiệp nên chủ động với cơ quan báo chí, chủ động cung cấp thông tin phối hợp truyền thông chính thống, chính xác thông tin, thay vì né tránh cơ quan báo chí.

Ông Minh cho biết, từ năm 2022, VCCI và Hội Nhà báo Việt Nam đều đặt vấn đề đạo đức, văn hóa lên trên hết. “Chúng tôi kêu gọi thúc đẩy xây dựng văn hóa trong các cơ quan báo chí. Chúng tôi nhấn mạnh văn hóa chính là điểm tựa giúp chúng ta khác biệt và phát triển bền vững, từ gốc văn hóa chúng ta lấy làm nền để hoạt động kinh doanh và phát triển. VCCI và Hội Nhà báo Việt Nam đều có chung quan điểm về hợp tác nhấn mạnh về vấn đề văn hóa”, ông Minh nhấn mạnh.

Hướng tới xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa báo chí chuyên nghiệp

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan đến xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa báo chí để cùng nhận thức và cùng hành động vì mục tiêu đưa văn hóa kinh doanh, văn hóa báo chí - truyền thông thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Diễn đàn thảo luận về tăng cường hợp tác báo chí và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền của báo chí về kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân, đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan, trung thực, công bằng, khích lệ tinh thần kinh doanh trong xã hội; hạn chế các hiện tượng tiêu cực và thông tin sai lệch ảnh hưởng đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa bốn cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và VCCI. Việc Ban Tuyên giáo Trung ương - cơ quan của Đảng có nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí – xuất bản; Bộ Thông tin và Truyền thông - cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông cùng tham gia ký kết Chương trình phối hợp công tác với 2 tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và người làm báo, có thể coi là sự cam kết đồng hành của Đảng, Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ làm báo, đồng thời cũng là cơ sở để các nội dung của chương trình hợp tác được triển khai thành công, đạt được các mục tiêu đề ra. Với sự chung tay, góp sức của 4 cơ quan, Chương trình phối hợp công tác được kỳ vọng sẽ tạo ra những điều kiện và xung lực mới cho sự đồng hành, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và giới báo chí – truyền thông, hướng đến cùng thành công và cùng đóng góp thực hiện mục tiêu lớn: đưa nước ta đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, phồn vinh, hạnh phúc.

Báo chí và Doanh nghiệp cùng đồng hành vì đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa bốn cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và VCCI

Triển khai Chương trình phối hợp công tác, VCCI với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sẽ phát huy vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với giới báo chí, các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí để củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác lành mạnh, hỗ trợ nhau cùng phát triển giữa báo chí và doanh nghiệp. Trong khuôn khổ Chương trình sẽ có nhiều nội dung quan trọng được triển khai như: khảo sát, đánh giá môi trường truyền thông báo chí thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng thông tin báo chí về kinh tế; xây dựng Báo cáo thường niên về môi trường truyền thông báo chí thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; bình chọn các tác giả, tác phẩm báo chí viết về kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân và môi trường kinh doanh; truyền thông lan tỏa tinh thần và văn hoá kinh doanh từ các gương “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”; hỗ trợ các cơ quan báo chí chuyển đổi số; bồi dưỡng đào tạo kiến thức kinh tế cho lãnh đạo cơ quan báo chí và các phóng viên, biên tập viên; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho doanh nghiệp, doanh nhân về quan hệ báo chí.

Cũng tại Diễn đàn, Chương trình bình chọn tác phẩm báo chí viết về doanh nhân, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh 2023 đã được chính thức phát động. Chương trình sẽ tìm chọn, trao giải cho các tác phẩm xuất sắc có giá trị thúc đẩy sự phát triển của doanh nhân, doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần kinh doanh trong xã hội. Nội dung các tác phẩm có thể viết về doanh nghiệp, doanh nhân, về cơ chế, chính sách, về môi trường kinh doanh và đầu tư, về hoạt động sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, về đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội... Chương trình nhằm khích lệ, động viên những người làm báo đồng hành, chia sẻ trong xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp và kinh tế đất nước./.