Dư luận xã hội rất đau lòng về các vụ bạo hành trẻ em

“Những năm qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em đã đạt được những kết quả tích cực. Việc xử lý tin báo, tố giác về các hành vi vi phạm pháp luật và các biện pháp hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực và bị bạo lực được chú trọng hơn. Các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em cơ bản được xử lý kịp thời, nghiêm minh…”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu, khi chủ trì Phiên giải trình về “Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em”, diễn ra hôm nay (ngày 22/2), theo Văn phòng Quốc hội.

Những việc đang làm để chăm sóc, bảo vệ trẻ em là chưa đủ…
Làm rõ nhiều "điểm nóng" tại Phiên giải trình về “Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em”. Ảnh: Quốc hội

Phiên Giải trình, theo ông Mẫn, đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm của Quốc hội đối với những vấn đề cử tri, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm.

"Thời gian qua, dư luận xã hội rất bức xúc và đau lòng khi các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về các vụ bạo hành trẻ em gây hậu quả rất nghiêm trọng. Báo cáo của các cơ quan gửi tới Quốc hội cho thấy, các vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em tuy đã giảm nhiều so với trước đây nhưng vẫn còn ở mức cao. Điều đó cho thấy, những việc chúng ta đã và đang để thực hiện chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vẫn là chưa đủ…", ông Mẫn nhấn mạnh.

Yêu cầu làm rõ nhiều “điểm nóng”

Để Phiên giải trình đạt kết quả, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu nêu vấn đề, tập trung làm rõ những nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm rõ, phân tích cặn kẽ những nguyên nhân xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, trách nhiệm của các cơ quan liên quan từ trung ương đến địa phương, cơ sở; sự phối hợp giữa các Bộ: Lao động Thương binh - Xã hội, Y tế, Giáo dục, Tư pháp trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Thứ hai, đề xuất các giải pháp, nhất là về hoàn thiện thể chế; về tổ chức triển khai, thực hiện; về tổ chức bộ máy và bố trí các nguồn lực thỏa đáng cho công tác trẻ em. Đặc biệt là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Thứ ba, giải pháp để xây dựng, phổ biến các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới, ý thức pháp luật, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội, phòng ngừa các nguy cơ về bạo lực trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội, hướng đến mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.

Thứ tư, nghiên cứu, xem xét, thảo luận để có thể thống nhất đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành tổng rà soát toàn diện trẻ em có nguy cơ bị bạo hành hiện nay trên phạm vi cả nước, làm cơ sở, dữ liệu giúp cho việc thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình để chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh từ địa phương, cơ sở.

Những việc đang làm để chăm sóc, bảo vệ trẻ em là chưa đủ…
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan tư pháp tập trung trả lời ngắn gọn, sát thực vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Ảnh: Quốc hội

Ông Mẫn yêu cầu các cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan tư pháp tập trung trả lời ngắn gọn, trọng tâm, cụ thể, sát thực vào các câu hỏi của đại biểu, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em; có các đề xuất, kiến nghị đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, địa phương nhằm tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách pháp luật về công tác phòng, chống bạo lực trẻ em; tạo môi trường lành mạnh, an toàn, thân thiện, bình đẳng, công bằng, không để bất cứ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau...

Tại Phiên giải trình, sau khi các đại biểu Quốc hội tham dự đặt câu hỏi làm rõ nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trực tiếp giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.../.