Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành là thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương, cơ quan giúp việc của Ban chỉ đạo và chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT). Hội nghị được kết nối trực tuyến tới UBND 9 địa phương có đường dây 500kV mạch 3 đi qua (Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình).

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500KV mạch 3
Bộ Công Thương tổ chức họp giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư để kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500 kV mạch 3

Cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch

Báo cáo tiến độ thi công dự án, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc EVN cho biết, đến nay đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu, còn 1 gói thầu cung cấp kháng điện của Dự án ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu. Để đảm bảo tiến độ đóng điện của các Dự án, EVNNPT đang thực hiện điều động thiết bị hiện có trên lưới phục vụ cho công trình 500kV mạch 3.

Về giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành 100% vị trí móng cột, tuy nhiên với khoảng néo (KN) mới bàn giao được 377/503 (khoảng 75%), còn 126/503 KN chưa bàn giao. Trong đó có 2 địa phương là Quảng Bình, Ninh Bình hoàn thành bàn giao KN, 7 tỉnh còn lại chưa hoàn thành. Cụ thể, Hà Tĩnh (còn 15/112 KN), Nghệ An (còn 29/88 KN), Thanh Hóa (còn 42/138 KN), Nam Định (còn 20/54 KN), Thái Bình (còn 10/47 KN), Hải Dương (còn 5/31 KN) và Hưng Yên (còn 5/14 KN).

Công tác cung cấp cột thép, đến ngày 6/5/2024 đã bàn giao 520/1177 vị trí cột, còn 657/1177 vị trí cột chưa bàn giao. Về thi công xây lắp, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 1.005/1.177 vị trí, đang thi công 172/1.177 vị trí; hoàn thành lắp dựng 256/1.177 vị trí cột; đang lắp dựng 181/1.177 vị trí cột; hoàn thành kéo dây 6/503 KN.

Từ 24/4 đến nay, thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng tại Thông báo số 106/TB-BCT, EVN/EVNNPT đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập thi công và nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị tập trung cao nhất mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, thi công theo tinh thần 3 ca, 4 kíp, 24/7, xuyên lễ, thi công cuốn chiếu các hạng mục; tiếp tục phối hợp với địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác thi công và công tác vận hành sau khi các dự án hoàn thành; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm hoàn tất các thủ tục trình trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2024.

Đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ

Để phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, EVN/EVNNPT kiến nghị UBND các tỉnh xem xét có ý kiến về dự thảo khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để EVN/EVNNPT tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột và hành lang an toàn để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục hỗ trợ, đẩy nhanh bàn giao các KN còn lại để chủ đầu tư thực hiện công tác rải, kéo dây dẫn (dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày 10/5/2024); chỉ đạo UBND các huyện/Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện khẩn trương kiểm kê, kiểm đếm, xác định số nhà/hộ dân phải di dời tái định cư và thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân, đảm bảo an toàn hành lang tuyến để đóng điện công trình.

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500KV mạch 3
Đại diện các địa phương báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ

Cũng tại cuộc họp, đại diện 9 địa phương có đường dây đi qua và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Cụ Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác thủ tục, hỗ trợ thi công…

Sau khi nghe báo cáo của EVN, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công tăng cường rà soát công tác an toàn để đảm bảo thi công.

Cụ thể, đối với việc triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3, Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND 9 tỉnh có dự án đi qua, EVN và EVNNPT trong 2 tuần qua đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, nên công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến và công tác thi công đã có chuyển biến nhất định, đã hoàn thành kéo dây 6/503 KN. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là việc bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đã không thể hoàn thành trước ngày 30/4/2024 như lãnh đạo UBND các tỉnh đã cam kết.

Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, chậm so với yêu cầu tại cuộc họp giao ban trước là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4/2024.

Công tác cung cấp vật tư, thiết bị và thi công cũng gặp nhiều khó khăn như địa hình, địa chất phức tạp, mặt bằng thi công chật hẹp, đường vào thi công nhỏ, khó vận chuyển vật tư, thiết bị nặng. Việc vận chuyển thiết bị từ Nga về mất nhiều thời gian; việc sản xuất khối lượng lớn cột thép trong thời gian ngắn đã gây áp lực rất lớn cho các nhà thầu.

Đối với những khó khăn về nhập khẩu thiết bị, vật tư từ nước ngoài, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo trực tiếp cho các thương vụ hỗ trợ giải quyết; đồng thời sẽ gửi Công điện tới các Đại sứ quán các nước xuất khẩu liên quan tại Việt Nam để tiếp tục hỗ trợ.

Để đảm bảo hoàn thành các dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các bộ, ngành sớm có ý kiến thẩm định Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ngay khi EVN trình lại hồ sơ được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến góp ý của các tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 15/5/2024.

Đề nghị UBND các tỉnh các có dự án đi qua, tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở ngành, các địa phương của tỉnh tại nơi các dự án đi qua tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao các KN còn lại trước ngày 15/5/2024, để chủ đầu tư thực hiện công tác rải, kéo dây dẫn. Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột và hàng lang an toàn trước ngày 15/5/2024 để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo UBND và Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã khẩn trương kiểm kê, kiểm đếm, xác định số nhà/hộ dân phải di dời tái định cư và thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân, đảm bảo di rời các hộ dân xong trước ngày 15/6/2024 để đóng điện công trình vào cuối thàng 6/2024.

Đề nghị UBND 5 tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên sớm có ý kiến tham gia, góp ý về Khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng để EVN hoàn thiện, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ tiếp tục phối hợp hỗ trợ EVN, cũng như các đơn vị liên quan trong việc điều chỉnh các vị trí cột nằm trong phạm vi rừng tự nhiên. Đối với Ủy ban Quản l‎ý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ trưởng đề nghị phối hợp tháo gỡ cho EVN trong việc nhập khẩu các thiết bị, vật tư và các công việc liên quan.

Đồng thời, yêu cầu EVN/EVNNPT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu cung cấp cột thép đẩy nhanh tiến độ sản xuất, vận chuyển. Khẩn trương phối hợp với các địa phương, tổng hợp các ‎kiến tham gia góp của các địa phương, cùng Bộ Tài Nguyên và Môi trường trình một khung chính sách lên Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 15/5/2024

Rà soát đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kv từ Mô Sun đến Thạch Mỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đường dây 220kv từ Nậm Sum đến Nông Cống để có thể đáp ứng nhu cầu nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam trong quý II, quý‎ III năm nay. Khẩn trương trình giá khung nhập khẩu điện từ Lào sau năm 2025, để làm cơ sở phê duyệt cho các dự án đầu tư ở khu vực biên giới Việt Nam – Lào theo Hiệp định Liên Chính phủ giữa hai nước.

Liên quan đến công tác thiết bị vật tư nhập khẩu, Bộ Công Thương đã có công điện, công hàm gửi Thương vụ của 3 nước Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, cũng như Đại sứ quán của 3 nước để tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu, trong đó có các cột thép, do vậy đề nghị EVN, EVNNPT theo dõi sát sao việc nhập khẩu, quá trình di chuyển, vận chuyển thiết bị nhập khẩu về Việt Nam./.