Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn đã hoàn thành từ 52-57% kế hoạch năm, tất cả các khối kinh doanh đều có lãi, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập tang len 12% so với năm 2017, việc triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 được thực hiện quyết liệt, đảm báo tiến độ.

Doanh thu Vinacomin ước đạt 62,570 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018

Trên đà phát triển, từ nay đến cuối năm Vinacomin tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành trên cơ sở bám sát nhu cầu thị trường; tận dụng cơ hội thị trường thuận lợi, tiếp tục phát huy và giữ vững nhịp độ sản xuất như hiện nay; đồng thời rà soát lại năng lực sản xuất các khu vực khai thác, nâng cao năng suất, sản lượng trên tinh thần sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo đủ nguồn hàng cho tiêu thụ.

Dự kiến năm 2018 Tập đoàn sẽ thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội trên các lĩnh vực với các sản phẩm chủ yếu:

Đối với Than: Than nguyên khai thác sản xuất 36,56 triệu tấn tăng so với đầu năm 1,1 triệu tấn kế hoạch; than tiêu thụ 38,0 triệu tấn; trong đó trong nước 36,1 triệu tấn, than xuất khẩu: 1,9 triệu tấn (tăng so với kế hoạch đầu năm 2 triệu tấn), Than nhập khẩu dự kiến 500 ngàn tấn.

Đối với khoáng sản: Alumin (quy đổi): 1,23 triệu tấn; đồng tấm 12.000 tấn; kẽm thỏi: 11.000 tấn; phôi thép: 190 nghìn tấn. Còn sản lượng phát điện thương mại 9,35 tỷ KWh…

Tổng doanh thu của Tập đoàn: 116,90 tỷ đồng, tăng 9,35 so thực hiện năm 2017. Trong đó sản xuất than 59,49 ngàn tỷ đồng.

Nộp ngân sách: kế hoạch năm 14,50 ngàn tỷ đồng, tăng 900 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm.

Lao động và tiền lương: Tổng số lao động theo định mức 110.000 người, giảm 2% so với năm 2017; năng suất lao động tính theo giá trị tăng 8,5-9,0% so với năm 2017. Tiền lương bình quân 9,8 triệu đồng/người/tháng (trong đó sản xuất than 10,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,0% so với năm 2017).

Để đạt được các mục tiêu trên, trước tiên Vinacomin sẽ tiếp tục tập trung sản xuất, chế biến than đáp ứng yêu cầu thị trường; đặc biệt là than cho sản xuất điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thứ hai, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính, như: alumin, đồng, kẽm, phôi thép khi giá bán sản phẩm và thị trường đang tốt.

Thứ ba, tích cực áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, đồng bộ dây chuyền sản xuất, tăng cường công tác quản trị chi phí để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh; Thứ tư, siết chặt công tác quản lý, an toàn, môi trường, an ninh trật tự ranh giới mỏ.

Thứ năm, đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020; Thứ sáu, tiếp tục cải tiến các chế độ chính sách khuyến khích tiền lương, động viên người lao động, đặc biệt thợ lò, thợ kỹ thuật bậc cao./.