Cơ cấu doanh thu thuần quý này có sự đóng góp chính từ mảng thiết bị điện với 3.339 tỷ đồng. Các mảng kinh doanh khác của GELEX đều có sự tăng trưởng, đóng góp vào cơ cấu doanh thu như sau: Mảng vật liệu xây dựng đạt 2.611 tỷ đồng, bất động sản và khu công nghiệp đạt 628 tỷ đồng, năng lượng và nước sạch đạt 362 tỷ đồng.

Quý III/2022, Gelex đạt 7.014 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước
Mảng bất động sản khu công nghiệp đóng góp quan trọng trong cơ cấu doanh thu thuần của GELEX

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu thuần hợp nhất của GELEX là 24.729 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.767 tỷ đồng (hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022), lần lượt tăng 29% và 25% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, đóng góp chính vào tổng doanh thu thuần vẫn là nhóm sản xuất kinh doanh thiết bị điện, đạt 12.235 tỷ đồng, chiếm 49% tổng doanh thu. Tiếp đến là: Vật liệu xây dựng đóng góp 7.124 tỷ đồng, chiếm 29%; Cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ phụ trợ khác đạt 3.097 tỷ đồng, chiếm 13%; Năng lượng và nước sạch là 1.079 tỷ đồng, chiếm 4%; Bất động sản thương mại ghi nhận 1.011 tỷ đồng, chiếm 4%; doanh thu khác đạt 182 tỷ đồng, chiếm 1%.

Quý III/2022, Gelex đạt 7.014 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước
So sánh cơ cấu doanh thu thuần 9 tháng năm 2021 và 9 tháng năm 2022

Tỷ trọng doanh thu của GELEX đang dần cân bằng hơn giữa hai lĩnh vực hoạt động cốt lõi là công nghiệp điện (thiết bị điện và phát điện) và hạ tầng (khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng, nước sạch)…

Kết thúc quý III/2022, trong các mảng hoạt động, chỉ có mảng thiết bị điện là giảm doanh thu 7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này được dự báo trước do Công ty Dây đồng Việt Nam CFT, công ty con chiếm tỷ trọng doanh thu tương đối lớn trong nhóm thiết bị điện tạm dừng sản xuất để di dời nhà máy trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ngược lại, các mảng hoạt động khác đều tăng trưởng mạnh về doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2022. Nhóm vật liệu xây dựng với các sản phẩm như: Kính tiết kiệm năng lượng, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát, vật liệu không nung… thương hiệu Viglacera tăng trưởng doanh thu 103% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực cho thuê khu công nghiệp và dịch vụ khu công nghiệp của Viglacera cũng tăng trưởng ấn tượng, đạt doanh thu 3.097 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu từ bất động sản thương mại và các khu nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân quanh các khu công nghiệp của Viglacera cũng tăng trưởng mạnh 212% về doanh thu so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.011 tỷ đồng sau 9 tháng.

Qua các số liệu này có thể thấy, việc hợp nhất Viglacera là chủ trương đầu tư đúng đắn của GELEX, qua đó Tập đoàn vừa giảm phụ thuộc vào mảng thiết bị điện, vừa cải thiện biên lợi nhuận gộp khi tăng tỷ trọng doanh thu tại nhóm cho thuê khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng. Biên lợi nhuận gộp của GELEX 9 tháng đầu năm đã cải thiện đáng kể, đạt 21% so với mức 15% của cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận gộp đạt 5.147 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh doanh thu và lợi nhuận gộp tăng trưởng, do những biến động mạnh của thị trường, 9 tháng đầu năm, GELEX cũng ghi nhận tăng các chi phí như: bán hàng, quản lý doanh nghiệp, tài chính…

Quý III/2022, Gelex đạt 7.014 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước
Các hệ số nợ và khả năng thanh toán của GELEX có chiều hướng tích cực

Ngoài ra, nợ phải trả giảm mạnh 19% còn 32.961 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính giảm 20% còn 17.624 tỷ đồng. Với việc chủ động giảm các khoản phải trả và nợ vay, GELEX sẽ cắt giảm được chi phí tài chính trong bối cảnh lãi suất đang có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của GELEX ngày càng tích cực và lành mạnh hơn, được thể hiện qua các hệ số nợ và khả năng thanh toán.

Năm 2022, GELEX đặt kế hoạch 36.000 tỷ đồng doanh thu và 2.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng lần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng, GELEX đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 68% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm.

Mới đây, GELEX lọt Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam do Vietnam Report xếp hạng. Trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam 2022, GELEX xếp thứ hạng 73, tăng 23 bậc so với năm 2021. Xét riêng trong nhóm Doanh nghiệp tư nhân tại Top 50, GELEX đứng thứ 35, tăng 16 bậc so với năm 2021./.