Cụ thể, tháng 5/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt đạt 43.816 xe, bao gồm: 35.210 xe du lịch, tăng 5% so với tháng trước; 7.929 xe thương mại, giảm 0,8% so với tháng trước và 677 xe chuyên dụng, giảm 13% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 25.580 xe, tăng 1% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 18.236 xe, tăng 7% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 5/2022 tăng 39% so với 2021. Xe ô tô du lịch tăng 57%; xe thương mại tăng 5% và xe chuyên dụng tăng 21% so với năm 2021. Tính đến hết Tháng 5/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 47% trong khi xe nhập khẩu tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sản lượng tiêu thụ ô tô có tháng thứ 2 liên tiếp tăng. Theo đó, tốc độ tiêu thụ đều có xu hướng tăng ở cả 3 dòng xe.

Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường từ tháng 01/2022 đến tháng 5/2022

Sản lượng tiệu thụ ô tô tăng 71% so cùng kỳ năm 2021
Nguồn VAMA

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 5/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 39.469 chiếc, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 4% so với tháng trước. Trong tháng này, Trường Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường với 16.219 chiếc, chiếm 41,1% thị phần, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 10% so với tháng trước; tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 10.579 chiếc, chiếm 26,8% thị phần, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 22% so với tháng trước; tiếp đến là Mitsubishi tiêu thụ được 3.184 chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ và giảm 9% so với tháng trước; Honda tiêu thụ được 6.100 chiếc, tăng lần lượt 124% và giảm 48%; Ford tiêu thụ được 2.410 chiếc, tăng 45% so cùng kỳ năm trước và tăng 25% so với tháng trước; Visuco (Suzuki) tiêu thụ đạt 1.796 chiếc, tăng 77% so với cùng kỳ, tăng 62% so với tháng trước…/.