Ngày 20/4/2023 tại Hà Nội, Bộ Công Thương chủ trì (đơn vị tổ chức là Cục Xúc tiến thương mại), phối hợp với Đại học RMIT và các đối tác trong nước, quốc tế tổ chức Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023 với chủ đề: “Định vị Thương hiệu quốc gia Việt Nam Xanh”.

Diễn đàn là một trong các sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023.

Chương trình bắt đầu với Lễ Khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023 diễn ra từ ngày 17/04/2023 đến ngày 23/04/2023.

Sắp diễn ra Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023
Từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 20/4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam

Ngay sau Lễ Khai mạc là chương trình Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2023 với các chủ đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm, gồm: kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm/thương hiệu doanh nghiệp trong mối tương quan với thương hiệu quốc gia; các yếu tố gia tăng giá trị thương hiệu doanh nghiệp góp phần nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia; xây dựng thương hiệu đi đôi với chiến lược bảo hộ sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước; giải pháp truyền thông, quảng bá thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên số; tọa đàm: “Định vị Thương hiệu quốc gia Việt Nam Xanh”…

Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam là hoạt động thường niên quan trọng của Chương trình Thương hiệu quốc gia, được tổ chức nhằm tăng cường nhận thức của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Diễn đàn đồng thời là địa chỉ giúp các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu cho sản phẩm của mình, lan tỏa những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp tới cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Trong khuôn khổ Chương trình Lễ Khai mạc Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam còn có triển lãm ảnh thành tựu về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và trưng bày thành tựu Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 20/4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam; đồng thời nhằm khơi dậy khát vọng của các cấp, các ngành, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu quốc gia.