Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa có buổi làm việc với các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, nhằm triển khai công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, theo Văn phòng Quốc hội.

Sắp khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn đề nghị, Ủy ban Kinh tế, Văn phòng Quốc hội cùng các đơn vị tiếp tục hoàn thiện Đề án Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022 (ảnh: Quốc hội)

Để chuẩn bị tổ chức Diễn đàn, mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc trực tiếp với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, để định hướng về lựa chọn nội dung, chủ đề và cách thức tổ chức, tổng hợp thông tin, thành phần chuyên gia, nội dung báo cáo, tham luận gửi đến Diễn đàn…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nếu như Diễn đàn kinh tế năm 2021 là tìm kiếm gói giải pháp cho kích cầu, thì bối cảnh của năm 2022 đòi hỏi phải đánh giá thực trạng, tác động của thế giới, tìm giải pháp để củng cố nền tảng, tăng cường khả năng chống chịu thích ứng của nền kinh tế và hành động của Quốc hội, Chính phủ. Cùng với đó là cần quan tâm khai thác tác động trong lĩnh vực việc làm, lao động, y tế, năng lượng...

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Đề án tổ chức Diễn đàn.

Theo dự thảo Đề án Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, đây là một hoạt động thường niên của Quốc hội, với sự tham gia đồng chủ trì của các cơ quan, viện nghiên cứu, được khởi động từ năm 2021. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tạo tiền đề để “bứt phá” thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Vì vậy, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết khác của Quốc hội, Diễn đàn sẽ đổi tên gọi thành Diễn đàn Kinh tế - Xã hội, với chủ đề của năm 2022 là: “Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022: Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững”...

Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung, như: làm rõ bối cảnh quốc tế; xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế; đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022 và dự báo cả năm 2022. Diễn đàn còn tập trung trao đổi, tham vấn ý kiến về các vấn đề “nóng” của kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; các vấn đề về thể chế phát triển trong bối cảnh mới; nhận diện rủi ro lạm phát, rủi ro tài chính, tài khóa, tiền tệ; rà soát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022… nhằm tập hợp, tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chuyên sâu, hàng đầu trong nước, chuyên gia của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn đề nghị, Ủy ban Kinh tế, Văn phòng Quốc hội cùng các đơn vị tiếp tục hoàn thiện Đề án, nhằm tiến tới tổ chức Diễn đàn mang lại hiệu quả cao nhất, đáp ứng các yêu cầu đặt ra./.