Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, mã chứng khoán SSI niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý II/2021 đạt lần lượt 1.741,8 tỷ đồng và 703,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận khoản doanh thu 3.244,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.231,7 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 38% và 84% so với cùng kỳ năm 2020.

SSI dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 6 tháng đầu năm đạt 1.255 tỷ đồng. Với kết quả này, kết thúc nửa đầu năm 2021, SSI hoàn thành 64% kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận. Tại ngày 30/06/2021, Công ty có vốn chủ sở hữu đạt 11.095,9 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay ký quỹ của SSI vào cuối quý II/2021 đạt 15.539 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với đầu năm, cũng là mức kỷ lục đối với hoạt động cho vay ký quỹ của SSI. Trong quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu từ cho vay ký quỹ và phải thu đạt 338 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng đầu năm ghi nhận những bước tăng trưởng mạnh, tiếp tục lập kỷ lục lịch sử về chỉ số, thanh khoản thị trường và số tài khoản mở mới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/6/2021, VN-Index đạt 1.408,55 điểm, tăng 27,6% so với cuối năm 2020. Tổng giá trị giao dịch 3 sàn đạt trung bình 26.219 tỷ đồng/ngày trong quý II/2021, tăng trưởng ấn tượng 293,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thanh khoản thị trường luôn duy trì ở mức cao đã có những tác động tích cực đến những nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi của SSI. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 623,5 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với quý II/2020.

Nhờ tiếp tục tăng cường hoạt động kinh doanh nguồn vốn với đối tác là các tổ chức tín dụng uy tín, sử dụng linh hoạt và tối ưu hóa nguồn vốn, trong quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu từ mảng Nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 178 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 136,5 tỷ đồng (tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm trước). Cũng trong quý II vừa qua, hoạt động đầu tư tiếp tục có đóng góp cao trong cơ cấu tổng doanh thu của Công ty, khi chiếm 33%, đạt 580 tỷ đồng.

Trong quý III/2021, Công ty dự kiến sẽ hoàn tất việc phát hành trên 200 triệu cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán tối đa hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua./.