CEO là viết tắt của cụm từ để chỉ Giám đốc điều hành của một công ty. Hiện nay vai trò của CEO không giống như CEO của các những thập kỉ trước, Vai trò của họ ngày càng tăng lên, vừa là người phát ngôn, cổ vấn chiến lược – chính trị, điều hành công việc kinh danh, là người công dân tốt. Ngoài ra, CEO ngày nay còn phải đáp ứng được nhiều đòi hỏi khác. Chính vì vậy mỗi CEO luôn phải nỗ lực cố gắng không ngừng để hoàn thành vai trò và trách nhiệm của mình. Vậy sự thật thôi thúc sự cố gắng ẩn sau mỗi CEO là gì?

Muốn đóng góp cho xã hội

CEO luôn muốn đóng góp cho xã hội

Đầu tiên, mỗi CEO để muốn đóng góp một phần công sức cho xã hội. Trong xã hội mỗi người đu có một vai trò riêng để góp phần vào sự phát triển của cộng đồng chung. Ở mỗi vị trí khác nhau thì sự đóng góp cho xã hội của mỗi người là khác nhau tùy theo vị trí và khả năng của họ trong xã hội.

CEO cũng vậy, bản thân họ là giám đốc điều hành của một công ty vì vậy vai trò của họ trong công ty nói riêng và trong xã hội nói chung là không hề nhỏ. Do vậy, họ cũng muốn đóng góp một phần của mình cho sự phát triển chung của công ty cũng như xã hội. Luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng là sự đóng góp cho xã hội của mỗi CEO.

Chứng tỏ bản thân

Nỗ lực chứng tỏ bản thân mình

Khẳng định bản thân, chứng tỏ bản lĩnh của mình là nhu cầu của nhiều người và CEO cũng vậy. Mỗi CEO luôn muốn chứng tỏ được khả năng của mình trong việc điều hành công ty. Do vậy, đây chính là một trong những lý do để họ luôn cố gắng không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ của bản thân.

Làm tốt vai trò người đứng đầu và dẫn dắt nhân viên

Nỗ lực để làm tốt vai trò người đứng đầu

Như đã nói ở trên vai trò cũng như trách nhiệm của một CEO là không hề nhỏ vì vậy phải đòi hỏi họ không ngừng cố gắng hết mình để làm tốt vai trò của người đứng đầu và dẫn dắt nhân viên của mình. Họ cần phải không ngừng học hỏi để biết được vai trò của mình. CEO trong công ty không phải là người phán xét cuối cùng, điều này sẽ khiến họ đưa ra những quyết định thiếu tin cậy mà vai trò của họ phải là gợi mở và dẫn dắt nhân viên của mình tham gia vào quá trình ra quyết định.

CEO càng làm tốt vai trò, trách nhiêm của mình thì sự tin tưởng, hợp tác và gần gũi giữa họ và nhân viên càng cao, khả năng những sách lược chung được tạo ra có cơ sở thực tiến sẽ đáng tin cậy và khả thi hơn. Vì vậy đòi hỏi họ phải không ngừng cố gắng.

Hoàn thành trách nhiệm quyết định đến sự thành công hay thất bại của công ty

Nỗ lực hoàn thành trách nhiệm

Trách nhiệm của mỗi CEO là tất cả mọi thứ đặc biệt là trong khi bắt đầu, họ chịu trách nhiệm cho sự thành công hay thất bại của công ty, chiến lược, tài chính, tiếp thị, hoạt động, văn hóa công ty, nguồn nhân lực, tuyển dụng, sa thải… tất cả đặt lên vai CEO. Nhiệm vụ của họ là trách nhiệm, không ủy thác do đó họ cần nỗ lực cố gắng không ngừng.