Thứ tư 17/07/2024 03:33 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
VEPR dự báo tăng trưởng kinh tế VIệt Nam có thể đạt đạt 2,6%-2,8% năm 2020
Tăng trưởng năm 2017 chỉ đạt 6,4%
Lạm phát - biến số khó lường trong năm 2016
VEPR: GDP năm 2015 dự báo tăng 6,3%
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2024