Thứ sáu 22/10/2021 23:36 | Liên hệ Tòa soạn ISSN: 2734 - 9365
Năm 2016, thiên tai đã làm thiệt hại về kinh tế khoảng 39.726 tỷ đồng
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2021