Hôm nay (ngày 7/2), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, nhằm đánh giá kết quả tháng 1/2022, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2023.

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác chủ yếu tháng 1/2023, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023 của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đối với nhiệm vụ công tác tháng 2/2023, theo Chủ tịch Quốc hội, đa số ý kiến tại cuộc họp đồng tình với nhiệm vụ trong tháng 2, trọng tâm là Phiên họp của UBTVQH trong tuần tới, nên đề nghị cơ quan của Quốc hội bám sát nội dung Phiên họp, đôn đốc cơ quan thực hiện tốt các nội dung của Phiên họp.

Tăng cường giám sát các loại thị trường: tiền tệ, chứng khoán, bất động sản…
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý thường xuyên tăng cường giám sát các loại thị trường như: tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp...

Nêu định hướng các nhiệm vụ của quý I và cả năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trên cơ sở chỉ đạo của UBTVQH, Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Chương trình pháp luật năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5.

Tuy chương trình giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023 đã được ban hành, nhưng Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau cuộc họp giao ban này, các cơ quan tiếp tục rà soát bổ sung, chỉnh lý hoặc sửa đổi. Trong đó, nghiên cứu đánh giá công tác giữa nhiệm kỳ công tác của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội; đánh giá lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn; đánh giá giữa nhiệm kỳ các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến tái cơ cấu kinh tế; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; triển khai 4 chương trình giám sát chuyên đề năm 2023 của Quốc hội, UBTVQH; thường xuyên tăng cường giám sát tình hình kinh tế vĩ mô và các loại thị trường như: tài chính, tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp...

Về Dự án Luật đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội lưu ý bám sát tinh thần Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc lấy ý kiến nhân dân, trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 3/2023, trường hợp không kịp tiến độ sẽ tổ chức phiên họp riêng về vấn đề này, không để kéo dài đến tháng 4/2023. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội gửi văn bản đến Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đôn đốc tiến độ triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15...

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu lựa chọn những vấn đề thiết thực, sát với cuộc sống, những vấn đề nhức nhối, đang nổi lên hiện nay để tổ chức giải trình, chất vấn, như: vấn đề đăng kiểm, khó khăn của thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp…

“Nội dung nào cũng quan trọng, nhưng vấn đề nào chưa cấp bách thì để lại sau; những vấn đề phát sinh mới phải có các giải pháp mới”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Việc chuẩn bị cho công tác chất vấn của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 và chất vấn của UBTVQH tại Phiên họp tháng 3 tới cần khởi động ngay từ bây giờ...

Chuẩn bị chuyên đề giám sát trong năm 2024, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nghiên cứu kỹ theo hướng lựa chọn chuyên đề giám sát việc thực hiện các nghị quyết về Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các dự án trọng điểm quốc gia, các nghị quyết Trung ương, nghị quyết của Quốc hội; rà soát việc thực hiện công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật…, trình Quốc hội xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ 5.../.