HỒ NGỌC NINH - Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TRỊNH HOÀNG MINH - Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

LÊ THỊ TÚ - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 34, tháng 12/2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây