Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cả nước đã thu hút được 3,722 tỷ USD vốn FDI, bằng 76,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo đó, có 448 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 2,676 tỷ USD, bằng 82,9% so với cùng kỳ năm 2014; có 167 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 1,04 tỷ USD, bằng 64,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Mặc dù số vốn thu hút thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số dự án lại nhiều hơn. Cụ thể, số dự án cấp mới tăng hơn 14,9% và số dự án tăng vốn tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên trong 4 tháng đầu năm vì không có các dự án quy mô lớn như cùng kỳ năm 2014, nên số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm giảm so với cùng kỳ.

Ngược lại, vốn giải ngân tiếp tục duy trì "phong độ", đạt 4,2 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm, tăng 5% với cùng kỳ.

Theo lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với 207 dự án đầu tư đăng ký mới và 113 lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 2,83 tỷ USD, chiếm 76% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 327 triệu USD, chiếm 8,8% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa với 198,65 triệu USD.

Trong 4 tháng đầu năm đã có 42 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhát với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 908,88 triệu USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam. Thổ Nhĩ Kỳ đứng vị trí thứ 2 với số vốn là 660 triệu USD, chiếm 17,7% tổng vốn đầu tư. Vị trí thứ 2 của Thổ Nhĩ Kỳ là nhờ Dự án Cty TNHH Hyosung Đồng Nai với tổng vốn đầu tư 660 triệu USD tại Khu công nghiệp Đồng Nai với mục tiêu sản xuất và gia công các loại sợi, đó cũng là dự án duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam tính từ đầu năm đến nay.

Cũng nhờ Dự án của Thổ Nhĩ Kỳ, Đồng Nai trở thành phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 916,75 triệu USD, chiếm 24,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 784,93 triệu USD, chiếm 21,1%. Hải Phòng đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 292.11 triệu USD, chiếm 7,8%.

Khu vực FDI tiếp tục giữ vai trò lớn trong cán cân thương mại. Xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu thô) trong 4 tháng năm 2015 đạt 35,07 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu đạt 32,35 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 61% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2015, khu vực FDI xuất siêu 2,719 tỷ USD./.