Cụ thể, tháng 02/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 22.802 xe, bao gồm: 17.541 du lịch, giảm 31%; so với tháng trước; 4.782 xe thương mại, giảm 7,6% so với tháng trước và 479 xe chuyên dụng, tăng 67% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 14.528 xe, giảm 18% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.274 xe, giảm 36% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết Tháng 02/2022 tăng 34% so với 2021. Xe ô tô du lịch tăng 42%; xe thương mại tăng 4,7% và xe chuyên dụng tăng 62% so với năm 2021. Tính đến hết Tháng 2/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 41% trong khi xe nhập khẩu tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường từ tháng 10/2021 đến tháng 02/2022

Tháng 2/2022, sản lượng tiệu thụ ô tô tăng 68% so với cùng kỳ năm 2021
Nguồn: VAMA

Sản lượng tiêu thụ ô tô trong tháng 02/2022 cho thấy những tín hiệu tích cực của thị trường ô tô trong năm 2022, khi tăng tới 68% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù giảm 26% so với tháng trước nhưng, doanh số tiêu thụ ô tô tháng trước được hỗ trợ nhiều từ tâm lý tiêu dùng, khi nhu cầu tăng mạnh trong tháng Tết nguyên đán.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 02/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 21.100 chiếc, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 29% so với tháng trước. Trong tháng này, Trường Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường với 10.837 chiếc, chiếm 51,4% thị phần, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 5% so với tháng trước; tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 4.288 chiếc, chiếm 20,3% thị phần, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 33% so với tháng trước; tiếp đến là Honda tiêu thụ được 1.830 chiếc, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 51% so với tháng trước; Mitsubishi tiêu thụ được 1.682 chiếc, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2021, giảm 53% so với tháng trước; Visuco (Suzuki) tiêu thụ đạt 817 chiếc, tăng 55% và 54%; Ford tiêu thụ được 534 chiếc, giảm lần lượt 51% và 48%.../.