Tháng 5/2023: Nuôi trồng thủy sản đạt kết quả tích cực
Nuôi trồng thủy sản đạt kết quả tích cực

Cụ thể, về nông nghiệp, vụ lúa đông xuân năm 2023 cả nước gieo cấy được 2.952,1 nghìn ha, bằng 98,7% vụ đông xuân năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.067,3 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương phía Nam đạt 1.884,8 nghìn ha, bằng 98,5%. Năng suất gieo trồng ước đạt 68,3 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha; sản lượng thu hoạch ước đạt 20,2 triệu tấn, tăng 184,6 nghìn tấn. Diện tích lúa đông xuân năm nay giảm 40,2 nghìn ha so với vụ đông xuân năm 2022.

Cùng với thu hoạch lúa đông xuân, đến trung tuần tháng 5/2023, các địa phương phía Nam đã gieo trồng được 1.126,7 nghìn ha lúa hè thu, bằng 97,9% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.035,6 nghìn ha, bằng 97,4%. Tiến độ gieo trồng lúa hè thu năm nay chậm hơn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do thời tiết nắng nóng và mưa đến muộn.

Tình hình chăn nuôi trâu, bò trong tháng 5 ổn định. Chăn nuôi lợn và gia cầm hồi phục do dịch bệnh kiểm soát tốt, người chăn nuôi chủ động được nguồn giống và giá thịt lợn hơi có dấu hiệu khởi sắc. Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành cần triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức hiệu quả việc tiêm vắc xin; giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán trâu, bò trái phép, không rõ nguồn gốc. Tính đến ngày 23/5/2023, cả nước không còn dịch tai xanh; dịch lở mồm long móng còn ở Thái Nguyên, Gia Lai; dịch cúm gia cầm còn ở Hà Nội, Quảng Ngãi; dịch viêm da nổi cục còn ở Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Ngãi và dịch tả lợn châu Phi còn ở 8 địa phương chưa qua 21 ngày.

Về lâm nghiệp, tháng 5/2023, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 28,2 nghìn ha, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,7 triệu cây, tăng 0,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.956 nghìn m3, tăng 2,8%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 97,9 nghìn ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 41,7 triệu cây, tăng 5,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 6.583,2 nghìn m3, tăng 3,3%. Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 5 là 332,8 ha, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 88,3 ha, giảm 14,2%; diện tích rừng bị cháy là 244,5 ha, gấp 10,9 lần. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cả nước có 886,7 ha rừng bị thiệt hại, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 444,5 ha, giảm 1,4%; diện tích rừng bị cháy là 422,2 ha, gấp 11,7 lần.

Về thủy sản, sản lượng thủy sản tháng 5/2023 ước đạt 783,3 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 566,4 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm đạt 100,3 nghìn tấn, tăng 2%; thủy sản khác đạt 116,6 nghìn tấn, tăng 1,7%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 5 ước đạt 421 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 284,5 nghìn tấn, tăng 2,3%; tôm ước đạt 87,6 nghìn tấn, tăng 2,2%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng 5 ước đạt 362,3 nghìn tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước do thời tiết ngư trường thuận lợi cùng với giá xăng, dầu đang ổn định so với năm trước nên hoạt động khai thác có nhiều chuyển biến tích cực. Sản lượng thủy sản khai thác bao gồm: Cá đạt 281,9 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm đạt 12,7 nghìn tấn, tăng 0,8%, thủy sản khác đạt 67,7 nghìn tấn, tăng 0,1%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 346,9 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước./.