Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang có tốc độ tăng chậm

Cụ thể là, IIP toàn ngành công nghiệp tháng 07/2016 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 2,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,7%. Tính chung 7 tháng năm nay, IIP tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 10% của cùng kỳ năm 2015 (Biểu đồ).

Việc IIP tháng 7/2016 có tốc độ tăng thấp, ngoài nguyên nhân do ngành công nghiệp khai khoáng giảm, thì tốc độ tăng của ngành chế biến chế tạo đạt mức tăng thấp (chỉ tăng nhanh hơn so với tháng 03/2016) cũng làm cho tốc độ tăng IIP tháng này giảm.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất
7 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 18,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 15,5%; dệt tăng 15,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,2%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 13,7%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 13%... Kéo theo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 7 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: Ti vi tăng 79,3%; thép cán tăng 23,5%; ô tô tăng 22%; thức ăn cho gia súc tăng 19,7%; sắt, thép thô tăng 17,4%; xi măng tăng 15,7%...

Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng công nghiệp với 34,9%, tiếp đến là Quảng Nam tăng 34,2%; Hải Phòng tăng 16,1%; Cần Thơ tăng 11,5%; Đà Nẵng tăng 11,5%; Bắc Ninh tăng 9,7%; Bình Dương tăng 8,5%; Đồng Nai tăng 8%; Hải Dương tăng 7,6%; TP. Hồ Chí Minh tăng 7,1%; Hà Nội tăng 6,8%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2016 tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 tăng 13,1%). Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 6 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học tăng 16,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,5%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 12,1%; sản xuất kim loại tăng 11,4%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 10,6%.

Trong khi đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/7/2016 tăng 9,2% so với cùng thời điểm năm trước (thấp hơn mức tăng 10,3% của cùng thời điểm năm 2015), trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với mức tăng chung: Sản xuất xe có động cơ tăng 120,1%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học tăng 89,6%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 25%. Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 6 tháng đầu năm 2016 là 70%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 131,7%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 113,4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 107,5%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2016 tăng 5,3% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,9%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 2,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,2%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 4,7% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 5,8%; sản xuất và phân phối điện giảm 0,4%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,2%./.