Cụ thể, tháng 7/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt đạt 30.254 xe, bao gồm: 23.087 xe du lịch, tăng 30% so với tháng trước; 6.945 xe thương mại, giảm 1,8% so với tháng trước và 222 xe chuyên dụng, giảm 57% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.759 xe, tăng 25% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.495 xe, tăng 17% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 7/2022 tăng 39% so với 2021. Xe ô tô du lịch tăng 57%; xe thương mại tăng 0,5% và xe chuyên dụng tăng 3% so với năm 2021. Tính đến hết Tháng 7/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 39% trong khi xe nhập khẩu tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sản lượng tiêu thụ ô tô sau 1 tháng giảm, thì đã tăng mạnh trở lại. Đáng chú ý là dòng xe du lịch tăng đến 57%.

Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường từ tháng 01/2022 đến tháng 7/2022

Tháng 7/2022, sản lượng tiệu thụ ô tô tăng mạnh
Nguồn VAMA

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 7/2022, 2 nhà phân phối lớn nhất thị trường là Trường Hải và Toyota có sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể Trường Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường với 8.721 chiếc, chiếm 35,7% thị phần, tăng 67 so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 8% so với tháng trước; tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 5.565 chiếc, chiếm 22,8% thị phần, tăng 54% so với cùng kỳ và tăng 7% so với tháng trước; tiếp đến là là Mitsubishi tiêu thụ đạt 4.245 chiếc, chiếm 17,4% thị phần, tăng lần lượt là 295% và 86%; Ford tiêu thụ được 1.592 chiếc, giảm lần lượt là 1% và 22%; Honda tiêu thụ được 1.487 chiếc, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 13% so với tháng trước; Visuco (Suzuki) tiêu thụ đạt 1.035 chiếc, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 17% so với tháng trước… Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, Trường Hải có sản lượng tiêu thụ đạt 83.201 chiếc, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2021; Toyota tiêu thụ đạt 48.650 chiếc, tăng 21,9%; Mitsubishi tiêu thụ đạt 22.361 chiếc tăng 10,7%; Honda tiêu thụ đạt 21.678 chiếc, tăng 8,6%...