“Báo cáo chưa phân tích làm rõ kết quả sắp xếp lại nhà đất, mà chưa hoàn thành theo Kế hoạch thì nguyên nhân như thế nào, đưa ra giải pháp kiến nghị ra sao?” Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ đặt câu hỏi, tại cuộc làm việc của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” với UBND tỉnh Lâm Đồng, theo Văn phòng Quốc hội.

Theo báo cáo của Tổ Công tác thuộc Đoàn giám sát, trong giai đoạn trên, tại tỉnh Lâm Đồng còn xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý sử dụng đất. Việc đo đạc, lập bản đồ địa chính đất nông nghiệp còn hạn chế, khó khăn; tranh chấp, phản đối của người dân đối với ranh giới giáp ranh đất lâm trường còn xảy ra. Đoàn giám sát đề nghị Tỉnh làm rõ việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên rừng, trong đó có phương án xử lý 52.000 ha đất đang sản xuất nông nghiệp đưa ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp.

Giải trình với Đoàn giám sát về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, cho biết, 52.000 ha đất đang sản xuất nông nghiệp đưa ra khỏi lâm nghiệp là câu chuyện của cả Tây Nguyên, liên quan đến gần 400.000 ha và tác động tới 1 triệu dân về nông nghiệp. Người dân đã sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp trước khi làm quy hoạch đất lâm nghiệp. Đây là câu chuyện có thật ở cả Tây Nguyên, mà nếu không giải quyết căn cơ thì rất khó…

Thanh tra công vụ, Lâm Đồng làm nhiều nhưng tự phát hiện còn hơi ít…
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, có một số trường hợp cấp giấy chứng nhận thì đất công trở thành tư hữu hóa, sai phạm nghiêm trọng về pháp luật (ảnh: Quốc hội)

Đoàn Giám sát còn đề nghị Tỉnh tăng cường thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính khi trong đoạn này, Tỉnh đã thu hồi 501 ha đất qua thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý hành chính hơn 200 tổ chức và hơn 300 cá nhân vi phạm.

Theo ông Nguyễn Hồng Giang - Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực II, Thanh tra Chính phủ: những dự án đầu tư ngoài nhà nước chậm tiến độ không có lý do chính đáng, dự án treo, vi phạm luật đất đai, lãng phí nguồn lực, nhất là về đất đai, đề nghị Tỉnh kiên quyết thu hồi đất…

Về dự án treo gây lãng phái tài nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, cũng có tình trạng các địa phương cho thuê, sau đó tách thửa; có một số trường hợp cấp giấy chứng nhận thì đất công trở thành tư hữu hóa, sai phạm nghiêm trọng về pháp luật. Tỉnh đã có chỉ đạo tổng kiểm kê toàn bộ đất công, nhà công của Tỉnh, để toàn bộ nguồn lực hòa vào chung phát triển kinh tế.

Thanh tra công vụ, Lâm Đồng làm nhiều nhưng tự phát hiện còn hơi ít…
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Lâm Đồng xem xét có hay không tình trạng chấp hành không nghiêm kỷ luật, kỷ cương ngân sách (ảnh: Quốc hội)

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, vấn đề thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý, thì Lâm Đồng làm cũng nhiều, nhưng việc tự phát hiện của Tỉnh còn hơi ít, chủ yếu do đơn khiếu kiện, dư luận, báo chí thì mới làm. Đương nhiên cũng còn những vướng mắc, tồn tại khó tránh khỏi, quan trọng là có dũng cảm nhìn ra không…

“Đề nghị Lâm Đồng báo cáo rõ hơn việc ban hành các định mức, tiêu chuẩn trong các ngành, lĩnh vực để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc xử lý kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán, đề nghị rà soát có những gì vướng mắc hay chưa thực hiện. Đề nghị Tỉnh có thống kê cụ thể diện tích tạm giao đất ngoài đất ở và có giải pháp tháo gỡ vấn đề này để tránh lãng phí; báo cáo làm rõ nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm người đứng đầu và có kiến nghị cụ thể hoàn thiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...”, ông Phương lưu ý./.