Thị trường xăng dầu trong nước đang có những biểu hiện không lành mạnh. Trong bối cảnh này, thực hiện quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, theo Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có văn bản giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các cơ quan có liên quan thực hiện: theo dõi, nắm bắt tình hình về sản xuất, nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu trong giai đoạn hiện nay và việc bình ổn thị trường xăng dầu trong nước; tình hình hoạt động và thực trạng về tài chính của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn…

Theo dõi thực trạng tài chính của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan của Quốc hội nắm bắt tình hình sản xuất, nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội còn yêu cầu các cơ quan của Quốc hội giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai của Quốc hội). Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả giám sát trong tháng 3 này…/.