Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/04/2017, cả nước có 734 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 4,88 tỷ USD, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 345 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,36 tỷ USD, tăng 241,8 % so với cùng kỳ năm 2016 và 1687 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoaì với tổng giá trị góp vốn là 1,35 tỷ USD, tăng 106,8% so với cùng kỳ 2016.

Như vậy, tính chung trong 4 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 10,95 tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 4 tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn là 7,36 tỷ USD, chiếm 69,53% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 4 tháng đầu năm. Lĩnh vực khai khoáng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư là 1,28 tỷ USD, chiếm 12% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 546,68 triệu USD, chiếm 5,16% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Có 83 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm. Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 4,05 tỷ USD, chiếm 38,25% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,85 tỷ USD, chiếm 17,54% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,1 tỷ USD, chiếm 10,43% tổng vốn đầu tư.

Bắc Ninh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước trong 4 tháng đầu năm với tổng số vốn đăng ký là 2,7 tỷ USD, chiếm 25,51% tổng vốn đầu tưn cả nước. Binh Dương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký là 1,53 tỷ USD, chiếm 14,48% tổng vốn đầu tư. Kiên Giang đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký gần 1,28 tỷ USD chiếm 8,77% tổng vốn đầu tư. Trong 4 tháng đầu năm thì nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 56 tỉnh thành phố.

Trong số các dự án lớn được cấp phép trong 4 tháng đầu năm 2017, đáng kể nhất là dự án SamSung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỷ USD tại Bắc Ninh, đó cũng là yếu tố chính giúp địa phương này dẫn đầu thu hút FDI cả nước trong 4 tháng qua. Đứng thứ hai là dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn, cấp phép ngày 20/4/2017 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,27 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản liên doanh với PVN và PVGAS Việt Nam đầu tư với mục tiêu xây dựng, vận hành đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn tại Kiên Giang.

Các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động vẫn khá ổn đinh. Xuất khẩu của khu vực này (kể cả dầu thô) trong 4 tháng đầu năm 2017 đạt 44,05 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 71,82% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 4 tháng đầu năm 2017 đạt 43,12 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2016 và chiếm 70,29% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2017 đạt 38,29 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 59,77% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2017, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 5,75 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 4,82 tỷ USD không kể dầu thô./.