Công văn số 604/TTg-CN mới được Văn phòng Chính phủ phát đi cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung Khu kinh tế Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020. Khu kinh tế Quảng Yên có quy mô 13.303 ha.

Quang cảnh thị xã Quảng Yên

Tại Công văn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo, ý kiến giải trình; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu kinh tế; bảo đảm việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước và pháp luật liên quan; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện quy hoạch khu kinh tế; việc thành lập khu kinh tế Quảng Yên được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm phát triển khu kinh tế không ảnh hưởng đến môi trường, quốc phòng an ninh, bảo tồn diện tích rừng, di tích lịch sử, văn hóa và không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân.

Đồng thời, thực hiện phân kỳ đầu tư phù hợp, lựa chọn lĩnh vực và nhà đầu tư để thu hút đầu tư hợp lý cho các khu chức năng trong khu kinh tế, trên nguyên tắc tận dụng và phát huy lợi thế, đảm bảo sự tương hỗ của từng khu; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong và ngoài khu kinh tế đảm bảo tính liên kết giữa khu kinh tế Quảng Yên và các khu vực phát triển kinh tế khác nhằm hình thành vùng kinh tế động lực cho Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo Đề án thành lập, Khu kinh tế Quảng Yên có quy mô hơn 13.000 ha, với mô hình khu kinh tế tổng hợp, hình thành trên cơ sở 2 khu: Khu phức hợp đô thị, công nghiệp công nghệ cao Amata và khu dịch vụ cảng biển, cảng biển công nghiệp và đô thị đầm nhà Mạc.

Mục tiêu của xây dựng Khu kinh tế Quảng Yên là khai thác vị trí trên vành đai ven biển Đông – Bắc nước ta và của Đồng bằng sông Hồng, kết nối giữa khu vực Hải Phòng, kinh tế cả nước với Quảng Ninh và các đối tác khu vực Đông – Bắc Á khi các lành lang, hệ thống giao thông kết nối trong khu vực từng bước được hoàn thiện và hội nhập kinh tế ngày càng trở nên sâu rộng.

Khu kinh tế này dự kiến sẽ trở thành khu thương mại tự do, khu công viên công nghiệp, là cái nôi khởi nghiệp, nơi ươm mầm sáng tạo phát triển do hội tụ đầy đủ các điều kiện thành công về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, thu hút lao động chất lượng cao, tiếp nhận thị trường trong nước và quốc tế nhanh chóng./.