Cụ thể, tháng 9/2021, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt 13.537 xe, bao gồm: 8.347 xe du lịch, tăng 34% so với tháng trước; 4886 xe thương mại tăng 108%; 304 xe chuyên dụng, giảm 2% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.316 xe, tăng 37% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.221 xe, tăng 76% so với tháng trước.

Tính đến tháng 9/2021, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 188.937 chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, sản lượng tiêu thụ xe ô tô du lịch giảm 0,3%; xe thương mại tăng 19% và xe chuyên dụng tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 6% trong khi xe nhập khẩu tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiêu thụ ô tô tăng mạnh trong tháng 9/2021, nhưng vẫn giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020
Tổng doanh số bán hàng toàn thị trường từ tháng 01 đến tháng 9/2021

Nhìn vào sản lượng tiêu thụ ô tô cho thấy, tháng 9, sản lượng tiêu thụ ô tô có sự phục hồi đáng kể. Đây là hiệu ứng từ việc Việt Nam đã khối chế được dịch bệnh Covid-19 và nỗ lực đưa các doanh nghiệp vào hoạt động trở lại. Tuy nhiên, so với cùng thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra (năm 2019), thì sản lượng tiêu thụ ô tô đã giảm tới 18%.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 9/2021, sản lượng tiêu thụ ô tô đạt 12.296 chiếc, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 59% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9, tổng sản lượng tiêu thụ đạt 170.073 chiếc, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng tiêu thụ cụ thể các thành viên như sau: Trường Hải tiếp tục dẫn đầu thị trường với 5.145 chiếc, chiếm 41,8% thị phần, giảm 47% so với năm 2020 và tăng 39% so với tháng trước; tiếp đến là Toyota với sản lượng tiêu thụ đạt 2.942 chiếc, chiếm 23,9 thị phần, lần lượt giảm 54% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 30% so với tháng trước; Ford tiêu thụ được 1.359 chiếc, giảm 48% so với cùng kỳ, nhưng tăng 185% so với tháng trước; Mitsubishi tiêu thụ được 732 chiếc, giảm 71% và tăng 185%; Honda đạt 590 chiếc, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 4% so với tháng trước…/.